TONK-regeling verlengd tot 1 oktober 2021

Sommige mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk door de coronamaatregelen en mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen verlengt de gemeente Raalte de TONK-regeling vanaf 1 juli tot 1 oktober 2021.

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling is er voor huishoudens die moeite hebben om hun woonkosten op tijd te betalen als gevolg van de coronamaatregelen. Denk aan huur en hypotheek, maar ook de lasten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen. De regeling is een vorm van bijzondere bijstand.

Wethouder Jacques van Loevezijn: “De landelijke regeling wordt door gemeenten uitgevoerd. De afgelopen maanden hebben we mensen die het nodig hebben echt kunnen helpen.”

Voorwaarden

De regeling is bedoeld voor huishoudens - waaronder (kleine) zelfstandigen - met een inkomensterugval van tenminste 25% als gevolg van de coronamaatregelen. Om voor de TONK in aanmerking te komen dien je minder dan €6.295 (alleenstaande) of €12.590 (alleenstaande ouder/gezin) aan beschikbare geldmiddelen te hebben. Vermogen uit een onderneming wordt hierin niet meegenomen. Het maximum uit te keren bedrag is €750 per huishouden per maand. De TONK kan een aanvulling zijn op een uitkering of op de Tozo-uitkering (ondernemers). Heeft u een partner? Dan vraagt u de TONK gezamenlijk aan. Kijk voor alle voorwaarden op www.raalte.nl/tonk.

TONK aanvragen?

U kunt TONK tot 1 oktober 2021 aanvragen. Kreeg u TONK ook vóór 1 juli? En wilt u TONK tot 1 oktober ontvangen? Vraag dan zelf verlenging aan. Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar www.raalte.nl/tonk.