Tijdelijke uitbreiding terrassen ten einde

De afgelopen twee jaar had de coronapandemie een grote impact op de horecasector. Als gemeente hebben we, waar dat kon en met maatwerk meegedacht en meegewerkt aan tijdelijke uitbreidingen van de terrassen. Zo konden horecaondernemers tafels en stoelen op anderhalve meter afstand van elkaar plaatsen en kon worden voldaan aan de door de Rijksoverheid gestelde maatregelen. Als gemeente Raalte hebben wij in deze periode ook geen precariobelasting in rekening gebracht.

Op dit moment zijn alle coronamaatregelen afgeschaft. De terrasuitbreiding die de gemeente de afgelopen twee jaren mogelijk maakte, is vanaf het huidige terrasseizoen niet meer noodzakelijk. Ook wordt vanaf nu weer precariobelasting in rekening gebracht. Een aantal horecaondernemers heeft aangegeven graag in de toekomst ook een ruimer terras te wensen. Hiervoor kan via de reguliere weg een aanvraag voor worden ingediend.

Deze aanvragen worden aan verschillende criteria getoetst, zoals openbare orde en veiligheid, verkeersveiligheid en het bestemmingsplan. Het terras is ook onderdeel van de alcoholwetvergunning. Bij een aanvraag voor het wijzigen van de terrasvergunning moet daarom gelijktijdig een aanvraag in worden gediend om de alcoholwetvergunning aan te passen conform art. 30 AW (alcoholwet). De toetsingsgronden om tot deze wijziging te komen, staan beschreven in de Alcoholwet (AW). Het indienen van een aanvraag betekent overigens niet dat deze automatisch leidt tot een definitieve uitbreiding.

Het huidige terrassenbeleid is al enige jaren in gebruik. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw beleid. Hierover volgt later meer informatie. Mocht u nu nog tevreden zijn met de afmeting van uw horecaterras, maar in de toekomst wel uitbreidingsplannen hebben, dan worden deze getoetst aan het nieuwe beleid. Voor nu wensen we u een fijn terrasseizoen!