Samen werken aan een verkeersveilige gemeente

verkeerscampagne collegas verkeer

De verkeersveiligheid in onze gemeente is erg belangrijk. In de verkeersagenda staat beschreven wat we doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Benieuwd naar de getroffen maatregelen in 2021? We zetten er een aantal voor je op een rij. Bekijk de hele verkeersagenda op www.raalte.nl/verkeersagenda.

Verkeersagenda

 • Onveilige fietsoversteken
  Er vinden regelmatig ongevallen plaats op fietsoversteken waar fietsers voorrang hebben. Daarom richten we deze locaties opnieuw in. Zo wordt het voor alle weggebruikers duidelijker waar fietsers voorrang hebben. In 2021 pakten we zes fietsoversteken aan. In 2022 volgen er nog twee.
   

 • 30 km/u gebieden
  Op een aantal 30 km/u wegen wordt structureel te hard gereden. Om weggebruikers bewust te maken van de maximumsnelheid zijn op verschillende wegen 30 km/u symbolen aangebracht.
   

 • 60 km/uur gebieden
  Op 60 km-wegen komen geregeld ongevallen voor. Een te hoge snelheid speelt daarbij vaak een rol. We plaatsten daarom op vier kruispunten in het buitengebied plateaus. Zo wordt het verkeer gedwongen om langzamer te rijden. Daarnaast hebben we op verschillende locaties extra snelheidsmarkeringen en belijningen aangebracht.
   

 • Gelijkwaardige kruispunten
  Op gelijkwaardige kruispunten wordt niet altijd voorrang verleend aan verkeer van rechts. In sommige gevallen was het niet direct duidelijk dat het om een gelijkwaardig kruispunt gaat. Door extra markeringen aan te brengen verbeterden we de herkenbaarheid van deze kruispunten.
   

 • Eenvoudige maatregelen
  Tientallen meldingen zijn eenvoudig en snel op te lossen. Dit doen we dan ook. Denk hierbij aan het verhelpen van een kuil in de weg of het vastleggen van een losliggende stoeptegel.

Samen verantwoordelijk

Samen proberen we het verkeer zo veilig mogelijk te maken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Weggebruikers gedragen zich soms bewust verkeersonveilig, maar vaak ook onbewust. Daarom zetten wij ook in op gedragsbeïnvloeding. Dit doen we door aan te sluiten bij de landelijke campagnes, bijvoorbeeld de BOB-campagne of ‘Wij gaan weer naar school’, maar ook via snelheidsinformatieborden of voorlichting en educatie aan diverse doelgroepen.

Jaarlijkse update

De verkeersagenda is een dynamisch document. We beoordelen elk jaar of de prioritering van maatregelen nog actueel is. Nieuwe meldingen nemen we daarbij mee. Zo zorgen we ervoor dat we maatregelen op de juiste plek en gedragsbeïnvloedingcampagnes op het juiste moment uitvoeren. In de verkeersagenda vind je ook meer informatie over de plannen voor 2022.