Politie en boa’s van de gemeente Raalte intensiever en meer zichtbaar aanwezig op straat

De verscherping van de nieuwe coronamaatregelen van afgelopen dinsdag heeft ook gevolgen voor de inzet van de politie en boa’s. Wij zullen intensiever en meer zichtbaar op straat aanwezig zijn om te handhaven. Zo krijgen we beter zicht op locaties en personen die zich bewust of onbewust niet houden aan de nieuwe regels. Hierbij is de goede samenwerking tussen de politie, boa’s en de gemeente Raalte erg belangrijk.

Wij merken dat het overgrote gedeelte van de inwoners van de gemeente Raalte zich goed aan de maatregelen houdt. Dat verdient een compliment! De Sallandse mentaliteit helpt hier zeker bij. Zoals vaak zijn er ook personen die (on)bewust de grens opzoeken en daarbij te weinig oog hebben voor de gevolgen. Hierdoor willen wij vooral zichtbaar zijn voor iedereen en optreden tegen diegene die voor overlast zorgt.

Het toezicht zal 24 uur per dag en 7 dagen in de week opvallend, maar ook onopvallend plaatsvinden om zo een goed beeld te krijgen. Als wij controleren zullen we in eerste instantie waarschuwen. Deze waarschuwing wordt vastgelegd en is ook landelijk terug te vinden. Mocht je ergens anders gecontroleerd en gewaarschuwd worden dan kan dat dus ook daar gelezen worden.

Wij zullen onder andere controleren op de volgende maatregelen:

- Onderlinge afstand minimaal 1,5 meter.

- Buiten mag een groep uit maximaal 4 personen bestaan.

- Vanaf 20.00 uur geen verkoop van alcohol, geen gebruik van en het voorhanden hebben van alcohol op de openbare weg.

Mocht er ergens overlast zijn, dan zullen wij hier strakker op gaan handhaven. Wij begrijpen best dat iedereen op zoek is naar ontspanning. Wij zien dan ook huisfeesten of samenkomsten in bijvoorbeeld vakantiewoningen, parken of in keten ontstaan. Dit heeft onze aandacht en wij zullen hier ook actief tegen optreden. Wij vragen iedereen om rekening met elkaar te houden en elkaar ook de rust en de ruimte te geven om deze periode gezond door te komen.

De huidige situatie is zorgelijk. De aangescherpte maatregelen zijn daarom echt nodig, hoe lastig dat soms ook kan zijn. Wij hopen dat iedereen rekening wil houden met de ander en respect heeft voor elkaar. Als we nu onze verantwoordelijkheid samen nemen, dan kunnen we straks weer langzaam terug naar ‘normaal’.