Paasvuren

Alle paasvuren zijn verboden en de evenementen rondom paasvuren zijn afgelast. Met de organisatoren van de grote paasvuren zijn inmiddels afspraken gemaakt over hoe om te gaan met het gestorte hout.

Heeft u een stookontheffing voor het verbranden van snoeihout op 12 & 13 april op uw eigen terrein (bulten tot 6m3), dan mag u met in achtneming van de gebruikelijke voorwaarden het snoeihout verbranden.

Ook hiervoor gelden de maatregelen die gelden rondom samenkomsten, zoals landelijk afgekondigd.