Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Raalte seismisch

Het Rijk onderzoekt of er aardwarmte in de Nederlandse bodem aanwezig is. Hiervoor verrichten zij onderzoek dat ook binnen onze gemeente plaats vindt. Dit onderzoek vindt plaats vanaf eind maart 2020. Gedurende dit onderzoek worden er op de lijnen in bijgevoegde kaart gaten in de grond gemaakt. Er worden explosieven in deze gaten ontploft. Deze geluidsgolven worden vervolgens gemeten om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. U hoort mogelijk doffe knallen.

Waar de werkzaamheden plaats vinden ziet u op bijgaande kaart. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief.

Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl of bekijk de film.

Veilig en verantwoord

Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft al jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM degene die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN.