Militaire oefeningen november en december 2020

In de periode van 2 november t/m 11 december 2020 worden vijf militaire oefeningen gehouden die mogelijk ook de gemeente Raalte aandoen.

Van 2 t/m 12 november staat een oefening gepland in het gebied tussen Amersfoort, Zwolle, Meppel, Ommen, Almelo en Apeldoorn.

Het Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando oefent met ca. 200 deelnemers en ca. 35 voertuigen in het genoemde gebied. De Eenheden oefenen het verkennen, het verzamelen en het verwerken van inlichtingen. Zij oefenen op verschillende militaire oefenterreinen en gaan routes en objecten verkennen. Bij daglicht worden waarnemingsposten ingericht. Ook worden radioposten ingericht om radioverkeer te peilen en/of storen.

Op 17, 18 en 19 november staat een oefening gepland in het gebied tussen Wijhe en Raalte.

De Vuursteunschool ‘t Harde oefent met ca. 16 deelnemers en 4 voertuigen in het genoemde gebied. De Vuursteunschool draagt zorg voor de functie-opleidingen en trainingen op het gehele gebied van vuursteun. De militairen houden een zogenaamde Tactische Oefening Zonder Troepen. Bij de oefening worden mogelijke artillerie-opstellingen en waarnemingsposten verkend en besproken. De activiteiten vinden overdag plaats.

Van 30 november t/m 4 december 2020 vindt er een oefening plaats in het gebied tussen het militaire oefenterrein bij Havelte, en Lochem.

De Eenheid Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMan) oefent met ca. 19 deelnemers en 4 voertuigen in het genoemde gebied. De militairen beoefenen het navigeren en kaartlezen te voet rond het militaire oefenterrein bij Havelte. Daarna verplaatst de eenheid zich in die week te voet naar de omgeving Lochem, Ommen en weer terug richting Lochem. vervolgens naar Ommen. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Van 7 t/m 11 december staat een oefening gepland, die zich afspeelt in het gebied globaal tussen Deventer, Rijssen, Haaksbergen, Varsseveld en Zevenaar.

De 11 Genie Compagnie Luchtmobiel oefent met 30 deelnemers en 4 voertuigen in het genoemde gebied. De genie bouwt en onderhoudt complete (militaire) infrastructuur, denk aan wegen, gebouwen, bruggen, omheiningen, elektra, water en gas. Behalve het bouwen, dienen zij ook vernielingen aan te kunnen brengen. De genisten gaan locaties en objecten (zoals bruggen en viaducten) verkennen. De eenheid bevindt zich op het militair oefenterrein bij Olst-Welsum en wordt in de omgeving van een te verkennen object afgezet. De locaties en objecten worden te voet verkend.

Bij alle oefeningen maken de militairen in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden, dan wordt vooraf toestemming gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder. Verder wordt er alles aan gedaan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Covid-19

Personeel van Defensie behoort tot een vitale sector en is daarom deels vrijgesteld van de beperkende maatregelen om de noodzakelijke ondersteuning aan de samenleving uit te kunnen voeren en om de reeds opgedragen missies uit te voeren. Ondanks de vrijstelling dient militair personeel toch zoveel mogelijk binnen de richtlijnen van de regering en het RIVM (Rijksdienst Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid) op te treden.

Schaderegeling

Wanneer u ondanks alle voorzorgsmaatregelen schade heeft door de oefening dan kunt u dit melden op het onderstaande adres. Graag hierbij zoveel mogelijk gegevens doorgeven, zoals: eenheid, voertuig kenteken, datum en tijd, plaats, soort schade etc.

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telefoon 030 – 2180420

Jdvclaims@mindef.nl