Militaire oefeningen in februari 2020

Militaire oefeningen

  • Van 11 t/m 14 februari en van 24 t/m 28 februari 2020 staan twee militaire oefeningen gepland in het gebied tussen Deventer, Zwolle, Ommen en Rijssen-Holten.

De Eenheid Pantser Genie Bataljon oefent met 12 deelnemers en 5 voertuigen in het genoemde gebied. De genisten gaan in beide oefeningen locaties en objecten verkennen, zowel bereden als te voet. Dit vindt hoofdzakelijk plaats in het donker. Overdag wordt er waargenomen vanuit een waarnemingspost.

  • Van 3 t/m 14 februari 2020 staat een oefening gepland, die zich afspeelt in het gebied tussen Amersfoort en het Lauwersmeer (Groningen).

De Eenheid Lichte Brigade en Verkenning Eskadron oefenen met ca. 80 deelnemers en 42 voertuigen in het genoemde gebied. De verkenners van deze groepen worden getraind op verplaatsingen met voertuigen, te voet en het inrichten van observatieposten. Daarnaast voeren zij verkenningen uit van routes, objecten, viaducten en brugovergangen. De oefening eindigt op het militaire oefenterrein de Marnewaard in de provincie Groningen. Er wordt gebruik gemaakt van een ‘oefenvijand’. Deze oefenvijand verplaatst zich voor de eenheid uit.

De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied. Bij de tweede oefening, wordt op een enkele locatie gebruik gemaakt van oefenmunitie. Zo nodig worden bijzonderheden hierover gemeld.

De militairen maken in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden, dan wordt vooraf toestemming gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder. Verder wordt er alles aan gedaan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Schaderegeling

Wanneer u ondanks alle voorzorgsmaatregelen schade heeft door de oefening dan kunt u dit melden op het onderstaande adres. Graag hierbij zoveel mogelijk gegevens doorgeven, zoals: eenheid, voertuig kenteken, datum en tijd, plaats, soort schade etc.

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telefoon 030 – 2180420

Jdvclaims@mindef.nl