Militaire oefening op 23 januari 2020

Op 23 januari 2020 tussen 8.00 uur en 16.00 uur, staat een militaire oefening gepland tussen Raalte en Nijverdal.

De Vuursteunschool oefent tussen 8.00 uur en 16.00 uur, met 15 militairen en 7 voertuigen in het genoemde gebied. Zij houden een tactische oefening zonder troepen. De militairen zijn niet bewapend en er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. Ook maken de militaire in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden, dan wordt vooraf toestemming gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder. Verder wordt er alles aan gedaan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Schaderegeling

Wanneer u ondanks alle voorzorgsmaatregelen schade heeft door de oefening dan kunt u dit melden op het onderstaande adres. Graag hierbij zoveel mogelijk gegevens doorgeven, zoals: eenheid, voertuig kenteken, datum en tijd, plaats, soort schade etc.

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telefoon 030 – 2180420

Jdvclaims@mindef.nl