Militaire oefening december 2019

Van 9 t/m 11 december 2019 staat een militaire oefening gepland tussen Zwolle, Hardenberg, Haaksbergen en Zutphen.

Het Opleidings- en Trainings Centrum Manoeuvre oefent met 30 deelnemers en 8 voertuigen in het genoemde gebied. De militairen voeren zowel te voet als met voertuigen verkenningen uit. In het donker worden verkeersknooppunten, overgangen en bruggen vanuit waarnemingsposten in de gaten gehouden. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. Ook maken de militaire in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden, dan wordt vooraf toestemming gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder. Verder wordt er alles aan gedaan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Schaderegeling:

Wanneer u ondanks alle voorzorgsmaatregelen schade heeft door de oefening dan kunt u dit melden op het onderstaande adres. Graag hierbij zoveel mogelijk gegevens doorgeven, zoals: eenheid, voertuig kenteken, datum en tijd, plaats, soort schade etc.

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telefoon 030 – 2180420

Jdvclaims@mindef.nl