Militaire oefening 18 t/m 22 oktober 2021

helikopter

Van 18 oktober t/m 22 oktober 2021 wordt een militaire oefening gehouden in delen van de provincies Overijssel en Gelderland. Het betreft een oefening waarbij helikopterbemanningen worden getraind.

De Eenheid Defensie Helikopter Commando (DHC) oefent met circa 15 deelnemers, 6 voertuigen en 2 helikopters in het genoemde gebied. De helikopterbemanningen worden getraind in het opsporen van doelen. Er wordt gebruik gemaakt van inflatable targets .

inflatable targets helikopter

Op de volgende tijden wordt gevlogen:

  • Maandag 18 t/m donderdag 21 oktober: tussen 12.00 en 22.30 uur
  • Vrijdag 22 oktober: tussen 09.30 en 16.00 uur.

In deze tijdvakken dienen de helikopterbemanningen de doelen op te sporen. Hierbij wordt ook laag gevlogen, hiervoor is een tijdelijk laagvlieggebied aangevraagd. De meeste vliegbewegingen zijn naar verwachting in het midden van het oefengebied, waarin ook de gemeente Raalte valt.

Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. Verder maken de militairen in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden, dan wordt vooraf toestemming gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder. Verder wordt er alles aan gedaan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Informatie vliegbewegingen en geluidhinderklachten

Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij ‘ documenten’, of op NOS teletekst pagina 766.

Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.

COVID-19

Defensie maakt deel uit van de groep van vitale organisaties en functies om Nederland te laten blijven functioneren. Defensie moet daarom al die tijd gereed zijn om een noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te blijven leveren, en ook om de voorbereidingen van diverse missies te garanderen. Tegelijkertijd moet Defensie verdere piekbesmetting van COVID-19 binnen Defensie voorkomen. Ondanks de gedeeltelijke vrijstelling worden de richtlijnen van de Rijksoverheid zo veel mogelijk gevolgd. 

Schaderegeling

Wanneer u ondanks alle voorzorgsmaatregelen schade heeft door de oefening dan kunt u dit melden op het onderstaande adres. Graag hierbij zoveel mogelijk gegevens doorgeven, zoals: eenheid, voertuig kenteken, datum en tijd, plaats, soort schade etc.

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telefoon 030 – 2180420

Jdvclaims@mindef.nl

gebied oefening