Lintjesregen in Raalte

lintjesregen

Dit jaar ontvangen 12 inwoners uit de gemeente Raalte ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Martijn Dadema neemt telefonisch contact op met de gedecoreerden. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van videobellen.

Door de maatregelen rondom het coronavirus kunnen de versierselen niet op de geplande Algemene Gelegenheid op 24 april uitgereikt worden. De Kanselarij zoekt in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar één moment later dit jaar, waarop alle uitreikingen zullen plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn is onder andere afhankelijk van het verloop zaken rondom het coronavirus.

Hieronder leest u welke personen een Koninklijke Onderscheiding ontvangen en wat zij daarvoor hebben gedaan.

De heer F.W.M. Bongertman te Raalte – Lid in de Orde van Oranje NassauFrans Bongertman

 • 1975 - 2011 - als vrijwilliger bij de Raalter Omroep Stichting (Ziekenomroep Raalte) zette de heer Bongertman zich in voor muzikale middagen en verzorgde hij de techniek voor de live uitzendingen. Daarnaast collecteerde hij ook jaarlijks voor dit doel.
 • 1999 - 2009 - dhr. Bongertman zette zich als bestuurslid van het Gemeenschapscentrum De Joetse in voor het onderhoud van het gebouw. Ook onderhield hij contact met leveranciers en aannemers.
 • 2012 - heden - als vrijwilliger van de Hartklanken verzorgt de heer Bongertman o.a. de muziek, gaat mee als begeleider van de voetbal en is aanwezig bij diverse vrijwilligersactiviteiten.
 • 2013 - 2019 - vrijwilliger bij de Gehandicapten Adviesraad Raalte. De heer Bongertman maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving en neemt contact op met projectontwikkelaars, opdrachtgevers en aannemers als er bouwplannen zijn. Betrokkene adviseert m.b.t. de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking.
 • 2014 - heden - als vrijwilliger bij de Voedselbank Raalte zet betrokkene zich in voor de technische klussen en het vullen van de kratten.
 • 2015 - 2019 - vrijwilliger en klusjesman bij de Stichting voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle.
 • 2017 - 2019 - vrijwilliger bij de Stichting Sallandse Bottermarkt. Betrokkene verzorgt de opbouw en de inrichting van de markt en zet zich in voor onderhoud van het materiaal.

De heer H.S.J. Cents te Raalte – Lid in de Orde van Oranje NassauHenny Cents

 • 1994 – heden - secretaris (2004-2017) van en vrijwilliger bij de damesvoetbalvereniging Juventa en SV Raalte. Betrokkene fungeert als bestuurslid (1994-2002), onderhoudsman, scheidsrechter, teamleider en kantinebeheerder. Daarnaast is hij voorzitter van de accommodatiecommissie. Sinds 2010 is hij betrokken bij de nieuwbouw van de kantine, kleedkamers en de uitvoering rond zonne-energie.

 

 

Mevrouw M.J. ter Heerdt-Grimmelikhuizen te Raalte – Lid in de Orde van Oranje NassauMarie-José Ter Heerdt-Grimmelikhuizen

R.K. Parochie van de Heilige Paulus:

 • 1980 - 2010 - lid van het samenwerkingsverband van de drie parochies H. Kruisverheffing, H. Paulus en H. Marcellinus.
 • 1982 - 1994 - bestuurslid met de portefeuille liturgie
 • 1983 - heden - voorzitter van de werkgroep gebedsvieringen. Daarnaast fungeert mevrouw Ter Heerdt mede als voorganger
 • 1984 - 1992 - vormgever van de liturgie en verantwoordelijk voor de contacten, o.a. met de koren en pastores
 • 1984 - 1994 - lid van de parochievergadering
 • 1985 - 1998 - lector
 • 1985 - heden - initiator van aparte vieringen en activiteiten, o.a. de vastenmaaltijd
 • 1985 - heden - contactpersoon en verantwoordelijk voor de communicatie-uitingen
 • 1985 - heden - beheerder van de kerkelijke bibliotheek
 • 1987 - 2015 - mevrouw Ter Heerdt droeg zorg voor het naastencontact en was coördinator van de werkgroep avondwakes
 • 1990 - 2005 - coördinator van de kinder- en gezinsvieringen
 • 1992 - 1994 - pastoraal medewerker
 • 1992 - 2009 - voorzitter van de werkgroep liturgisch beraad
 • 1993 - 1994 - voorzitter van de werkgroep ontwikkeling beleidsplan
 • 2009 - 2017 - lid en voorzitter (2013-2017) van de pastoraatsgroep
 • 2010 - heden - beheerder van de vitrinekast met religieuze objecten

Overig

 • 1982 - 2011 - mevrouw Ter Heerdt was vrijwilliger bij Carinova - Verpleeghuis De Hartkamp. Betrokkene fungeerde als bibliotheekvrijwilliger. Daarnaast heeft zij als presentator deel uitgemaakt van de Raalter Ziekenomroep van het verpleeghuis
 • 2008 - 2019 - vrijwilliger bij en bestuurslid/voorzitter van de Zang- en Oratoriumvereniging Raalte. Betrokkene fungeert als muziekbibliothecaris en zij onderhoudt het contact met de muzikanten.

Daarnaast heeft betrokkene zich ingezet als collectant voor het Astmafonds.

De heer H.I. Heetkamp te Raalte – Lid in de Orde van Oranje NassauHerman Heetkamp

 • Tot 1996 - voorzitter van en vrijwilliger bij het Gemeenschapscentrum de Schalm te Mariënheem
 • 2000 - 2020 - de heer Heetkamp is voorzitter van en vrijwilliger bij de Katholieke Bond voor Ouderen/Ouderenwerk afdeling Mariënheem. Hij droeg bij aan de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten. Ook zette hij projecten op om de digitalisering te bevorderen en nam zitting in regionaal en landelijk overleg
 • 2007 - 2020 - als vrijwilliger van de Parochie O.L.V. ten Hemelopneming te Mariënheem fungeerde de heer Heetkamp als voorzitter van het seniorenpastoraat en als commissielid van het Samen aan Tafel project

De heer J.B.G. ten Hove te Raalte – Lid in de Orde van Oranje NassauJan ten Hove

 • 2002 - heden - de heer Ten Hove is vrijwilliger bij Stichting Manege de Luttenberg. Hij is lid van de werkgroep onderhoud en verleent diverse hand- en spandiensten. Tot 2019 was de heer Ten Hove bestuurslid van Stichting
 • 2014 - heden - de heer Ten Hove is vrijwilliger bij de Stichting Algemene Hulpdienst Gemeente Raalte. De stichting koppelt vrijwilligers aan mensen, meestal ouderen, met een hulpvraag. Betrokkene zet zich in als tuinman, chauffeur en klusjesman
 • 2015 - heden - tuinman bij de Stichting De Cirkel Raalte

De heer F. Jonkman te Heino – Lid in de Orde van Oranje NassauFlip Jonkman

Dirigent

 • 1980 - 1990 - dirigent van de zangvereniging De Lofstem te Ommen. De heer Jonkman dirigeerde de wekelijkse repetities, rouw- en kerkdiensten en openbare en feestelijke optredens
 • 1981 - 2000 - dirigent van de Giethoornse Fanfare, in combinatie met Onderling Genoegen Wanneperveen. Tijdens deze periode verzorgde de heer Jonkman ook de muzieklessen voor de jeugd en hij introduceerde de solistenconcoursen
 • 1989 - 2001 - dirigent van de Muziekvereniging Prins Bernhard te Emst. De vereniging verzorgde concerten met zangkoren en verleende de muzikale ondersteuning bij kerkdiensten. De heer Jonkman was medeoprichter van het jeugdorkest
 • 1989 - 2015 - dirigent van het koor In de Maat te Heino. Het koor, samengesteld uit bewoners van een verzorgingscentrum trad op in verzorgingshuizen, kerkdiensten en bij de Muziekestafette Heino
 • 1998 - 2003 - dirigent van de Cantorij te Den Ham. Ook organiseerde de heer Jonkman fietstochten voor de leden van de Cantorij
 • 1998 - 2008 - dirigent van het Ouderenkoor De Vechtzangers te Dalfsen
 • 1998 - heden - dirigent van het koor Herfstklanken te Lemelerveld
 • 1999 - 2011 - dirigent van het koor Soli Deo Gloria te Diepenveen
 • 2000 - 2011 - dirigent van het koor Door Eendracht Verbonden te Zalk
 • 2001 - 2011 - dirigent van het koor Jubilate te Vroomshoop. Betrokkene zette de muziek voor de verschillende zangpartijen op cd, zodat er ook thuis kon worden geoefend voor de optredens in zorgcentra en bij kerkdiensten
 • 2002 - 2009 - dirigent van het Shantykoor De Islanders te Zwolle
 • 2006 - 2011 - dirigent van het kerkkoor Con Amore te Dedemsvaart
 • 2008 - heden - dirigent van het shantykoor De Stuwzangers te Vilsteren. De heer Jonkman heeft bijgedragen aan de bekendheid van het koor in de wijde omgeving, met veertig tot vijftig optredens per jaar, waaronder het optreden bij het Tulpenfest in Potsdam, Duitsland
 • 2012 - heden - dirigent van het koor De Jonkvrouwen te Zwolle. Betrokkene componeert het repertoire

Overige activiteiten

 • 1975 - 2008 - oprichter, secretaris (1981-2008) van en vrijwilliger bij de Fietstoerclub Heikera te Heino. Hij organiseerde de zogenoemde TEP-toertochten Blokje Om van 30, 60, 100 en 200 km. Daarnaast ontwikkelde hij een recreatieve fietsroute, verzorgde hij de publiciteit en beheerde hij de website
 • 2007 - heden - medeoprichter en secretaris van de Stichting Muziekkoepel te Heino. De stichting zet zich in voor het herstel van de vervallen muziekkoepel of de realisatie van een nieuwe muziekkoepel
 • 2011 - heden - secretaris van de Open Muziek Estafette te Heino, een tweedaags muziekfestival voor koren en orkesten. De heer Jonkman verzorgt de voorbereidingen van meer dan vijftig optredens. Het festival heeft ca. duizend deelnemers en trekt tussen 2500 en 3500 bezoekers
 • 2014 - heden - beheerder van de Facebookpagina Heino Toen, waar foto's vanuit het verleden worden gedeeld. Veel oud-inwoners volgen de website

De heer C.M.A. Nieuwenhuis te Raalte – Lid in de Orde van Oranje NassauClemens Nieuwenhuis

 • 1959 - heden - de heer Nieuwenhuis zet zich bij de zorgorganisatie Zozijn vrijwillig in als buddy en begeleidt bij de muziekmiddag. Tevens heeft hij zich ingezet als organist van het koor
 • 1960 - heden - vrijwilliger bij de Deventer en Raalter kerken. Betrokkene fungeerde (gedurende achttien jaar) als penningmeester/voorzitter van de Gregoriusvereniging en redigeerde het Gregoriusblad. De heer Nieuwenhuis draagt zorg voor de verspreiding van het parochieblad en de actie kerkbalans. Tevens zet hij zich in als organist en dirigent
 • 1977 - 2014 - vrijwilliger bij en bestuurslid/voorzitter (2009-2012) van het Salland Festival. Betrokkene zette zich in als dirigent en organist. Daarnaast droeg hij zorg voor de werving van sponsoren en onderhield hij het contact met de dansgroepen
 • 2014 - heden - de heer Nieuwenhuis is als vrijwilliger/buddy betrokken bij Interakt Countour locatie de Meidoorn te Raalte
 • 2019 - heden - ondersteuner van een hulpbehoevend gezin. Betrokkene ondersteunt o.a. bij bezoeken aan het ziekenhuis en andere praktische zaken

De heer A.M.M. Olde Hensken te Raalte – Lid in de Orde van Oranje NassauAntoon Olde Hensken

 • 1983 - heden - vrijwilliger bij de Stichting Carinova, woonzorglocatie De Hartkamp te Raalte. Betrokkene bezoekt en maakt wandelingen met de bewoners, is lid van de commissie Stöppelhaene, onderhoudt de tuinen en helpt bij de creatieve club
 • 1987 - heden - algemeen bestuurslid van de Stichting Vriendenkring De Hartkamp. De heer Olde Hensken organiseert mede evenementen voor bewoners en contacteert diverse muziekgroepen en orkesten. Daarnaast verzorgt hij de catering en de cadeaus tijdens de bingoavonden, zorgt voor de bloemen voor de diverse afdelingen tijdens bijzondere gelegenheden en verzorgt elke zomer een ijsdag voor de bewoners. Hij is zeer actief tijdens NLdoet
 • 2004 - heden - barmedewerker bij de Voetbalvereniging R.K.S.V. Rohda Raalte

De heer J.A.M. Schrijver te Mariënheem – Lid in de Orde van Oranje NassauJan Schrijver

 • 1990 - 1998 -secretaris van de Stichting Midzomerfeesten Mariënheem. Betrokkene stuurde daarnaast de vrijwilligers aan
 • 1998 - heden - vrijwilliger bij en voorzitter (1998-2012) van het Gemeenschapscentrum De Schalm te Mariënheem. Betrokkene fungeerde als voorzitter van de bouwcommissie en organiseerde de renovatie. Thans draait hij mee bij de bardiensten en geeft hij financieel advies
 • 2011 - 2012 - penningmeester van het Plaatselijk Belang Mariënheem. Betrokkene organiseerde mede het dorpsfeest rond het 75-jarig bestaan van het dorp
 • 2017 - heden - vrijwilliger bij de commissie Duurzaam Mariënheem. Betrokkene fungeert als financieel adviseur voor de realisatie van duurzame accommodaties

Mevrouw A.G.M. Smale-Hunneman te Raalte – Lid in de Orde van Oranje NassauTonnie Smale-Hunneman

 • 1971 – 2018 - Mevrouw Smale is gedurende deze periode betrokken geweest als vrijwilliger en bestuurslid van Speeltuinvereniging Blekkerhoek. Betrokkene heeft zorggedragen voor de exploitatie van het verenigingsgebouw door verscheidene verenigingen te includeren. Daarnaast beheerde zij het archief en fungeerde als vraagbaak. Was oprichtster van de sjoelclub, de kaartclub voor ouderen en de jongerengroep “Club 2000”. Ook ondersteunde zij bij de activiteiten zoals o.a. de kinderopvang en droeg ze zorg voor de werving van sponsoren

 

  De heer L.H.A.M. Tomassen te Heeten – Lid in de Orde van Oranje NassauLoeck Tomassen

  • 1993 - heden - vrijwilliger bij de voetbalvereniging S.V. Heeten. Betrokkene fungeert als clubscheidsrechter. Daarnaast draagt hij bij aan de schoonmaak- en onderhoudsdag
  • 1998 - heden - vrijwilliger bij en voorzitter (sinds 2008) van de Stichting Host Security te Heeten. De stichting is opgericht voor het beveiligen van dorpsevenementen in Heeten. Betrokkene zet zich in als beveiligingsmedewerker
  • 2003 - 2017 - vrijwilliger bij en voorzitter (2003-2013) van de Oranjevereniging Heeten- Schoonheeten. Betrokkene ondersteunde bij de opbouw en het afbreken van de feestlocatie. Daarnaast verrichtte hij hand-en-spandiensten
  • 2012 - heden - vrijwilliger bij de Stichting Filmhuis Raalte. Betrokkene verzorgt de techniek en adviseert het bestuur
  • 2014 - heden - vrijwilliger bij het Kulturhus Trefpunt Heeten. Betrokkene draagt zorg voor de bardiensten. Daarnaast ondersteunde hij bij de verbouwing. Ook zet hij zich in als penningmeester van de gezelligheidsvereniging voor mannen Salahom en organiseert hij mede de activiteiten en evenementen, zoals Heeten Klassiek
  • 2014 - heden - vrijwilliger bij de Stichting Duurzaam Heeten. Betrokkene initieerde de groep Energiek Heeten die zorg draagt voor het opruimen van zwerfaval. Ook coördineert hij zijn medevrijwilligers
  • 2014 - heden - medeoprichter/penningmeester van de Energie Coöperatie Endona te Heeten. Betrokkene fungeert als adviseur op het gebied van het verduurzamen van woningen en heeft zich ingezet voor de realisatie van diverse zonneparken. Ook draagt hij zorg voor het beheer van het park en het werven van klanten.

  De heer B.J.M. Temmink te Raalte – Lid in de Orde van Oranje NassauBennie Temmink

  • 1978 – heden - Als vrijwilliger bij Speeltuinvereniging Blekkerhoek verricht de heer Temmink het technisch onderhoud en controleert de speeltuigen. Hij heeft bijgedragen aan verscheidene verbouwingen en levert wekelijks vele hand en spandiensten