Geen leges voor evenementen

De evenementensector heeft tijdens de coronacrisis te maken gehad met zware coronamaatregelen. Sinds de versoepelingen van 23 maart gelden geen speciale coronamaatregelen meer voor evenementen. Om de evenementensector een duwtje in de rug te geven en te ondersteunen, stelt het college aan de raad voor geen leges te rekenen voor de aanvraag van een evenementenvergunning in 2022.

Ondersteunen evenementensector

Twee jaren lang konden er weinig evenementen doorgang vinden. Evenementenorganisatoren hadden tijdens de coronacrisis geen inkomsten. Wel hadden ze te maken met doorlopende kosten en er was weinig perspectief door de continu wisselende coronamaatregelen. Financieel hebben veel organisatoren het dus zwaar gehad.

Evenementenseizoen 2022

Het college wil, door geen leges in rekening te brengen, een bijdrage leveren aan een levendig evenementenseizoen in 2022. De verwachting is dat de evenementenkalender in de toekomst weer goed is gevuld. De gemeente heeft nauw contact met alle evenementenorganisatoren.

Met evenementenorganisatoren die hebben aangegeven financieel in de problemen zitten is de gemeente in overleg. Wethouder Jacques van Loevezijn: “We leveren nu een kleine bijdrage vanuit de gemeente om alle evenementen te ondersteunen na twee moeilijke jaren. Mochten individuele evenementen in de financiële problemen zitten, dan komen we graag in contact.”

Vervolg

Het college stelt voor aan de raad geen leges te rekenen voor de aanvraag van een evenementenvergunning. Op 28 april wordt dit onderwerp besproken in het rond-de-tafelgesprek en in de raadsvergadering van 12 mei neemt de raad een beslissing.