Definitieve uitslag verkiezingen Provinciale Staten Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta

Op woensdag 20 maart hebben de inwoners van de gemeente Raalte hun stem uitgebracht voor de Provinciale Staten en het waterschap. Er is volop gestemd. Hieronder de definitieve uitslag van de verkiezingen.

Definitieve uitslag Provinciale Staten Overijssel:

Lijst Aantal stemmen 2019  Aantal stemmen 2015 
CDA 5.330 5.531
VVD 2.920 2.339
SP 912 1.272
PvdA 1.155 1.332
D66 1.072 1.494
PVV 849 1.006
ChristenUnie 502 324
SGP 90 60
GROENLINKS 1.640 503
50PLUS 758 426
Partij voor de Dieren 337 197
Forum voor Democratie 1.928 -
DENK 57 -
Lokaal Overijssel - 206
Blanco 61 40
Ongeldig 20 47

 

  2019 2015
Opgeroepen kiezers 29.691      28.613    
Uitgebrachte stemmen 17.635 14.777
Opkomstpercentage 59,4% 51,6%

De uitslag per stembureau, partij en kandidaat vindt u bij de definitieve uitslag.


Definitieve uitslag waterschap Drents Overijsselse Delta: 

Lijst Aantal stemmen 2019  Aantal stemmen 2015 
50PLUS 1.005 -
VVD 2.612 1.944
SGP 165 77
Water Natuurlijk 2.652 2.652
Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel 2.865 3.350
ChristenUnie 531 338
AWP 1.148 589
CDA 5.815 4.886
Blanco 328 249
Ongeldig 51 85

 

  2019 2015
Opgeroepen kiezers 30.190      28.992     
Uitgebrachte stemmen 17.174 14.170
Opkomstpercentage 56,9% 49%

De uitslag per stembureau, partij en kandidaat vindt u bij de definitieve uitslag.