Bestemmingsplan woningbouwlocatie Molenwijk in Heino ter inzage

Nieuwbouwlocatie Molenweg Heino

Nieuwbouw in Heino komt steeds dichterbij! Het college van B&W van de gemeente Raalte heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwbouwlocatie aan de Molenweg vastgesteld. Het plan ligt vanaf donderdag 10 juni voor zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. Daarna stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vast.

Wethouder Wout Wagenmans: “In het bestemmingsplan is de bouw van circa 110 woningen opgenomen. Voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen. Het is een flexibel plan. Dat betekent dat woningtypes uitwisselbaar zijn. Zo kunnen we inspelen op de actuele woningbehoefte.”

Over het bestemmingsplan

Bij het opstellen van het plan zijn omwonenden, Plaatselijk Belang Heino, stichting Duurzaam Heino, inwoners van het dorp en mogelijk toekomstige bewoners betrokken. Het wordt een groene wijk met veel ruimte voor natuur, waterinfiltratie en ruimte om te spelen. Bijna iedere woning krijgt zicht op groenelementen, zoals een wadi of een groenstrook. De wijk krijgt vier ontsluitingen op de Molenweg.

Naast rijwoningen, twee-onder-één-kap-woningen en vrijstaande woningen biedt het plan op twee locaties ook ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO komen toekomstige buren samen tot een plan, waarbij ze zelf ontwikkelaar zijn. Denk bijvoorbeeld een groep starters, senioren of een groep mensen die duurzame woningen willen ontwikkelen.

Vervolg

De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan - na behandeling van eventuele zienswijzen - vast. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2021 plaatsvinden. De kaveluitgifte gaat in dat geval begin 2022 van start. Dan wordt ook gestart met het bouwrijp maken van de locatie. Daarna kan de bouw van de woningen beginnen.

Kijk voor meer informatie op raalte.nl/woningbouw-heino.