Avondklok blijft voorlopig van kracht

Avondklok

De rechtbank in Den Haag heeft op 16 februari uitgesproken dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De avondklok, die vanaf 23 januari van kracht is in ons land, is ingevoerd met gebruik van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Deze wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende omstandigheden een avondklok in te stellen. De rechter oordeelde vanochtend echter dat er geen sprake was van bijzondere spoedeisendheid.

De Nederlandse Staat gaat in beroep tegen deze uitspraak. Gedurende het beroep zal de avondklok van kracht blijven; het is dus niet toegestaan je tussen 21.00 uur en 4.30 uur zonder geldige reden op straat te begeven.

We leven in een rechtstaat en daarom respecteren we het besluit rondom de avondklok. De uitspraak van de rechtbank betekent echter dat de juridische onderbouwing van de avondklok ter discussie staat, maar niet de effectiviteit. Als gemeente staan we achter de maatregelen. Gedacht wordt dat een avondklok een positief effect heeft op de verspreiding van het virus. De situatie is nog steeds zorgelijk en met elkaar moeten we doen wat we kunnen om het virus onder controle te krijgen. Voor onszelf, voor de zorg en voor elkaar.

De avondklok staat ter discussie, maar de overige maatregelen niet. Dat betekent dat er nog steeds anderhalve meter afstand gehouden moet worden en dat er een samenscholingsverbod geldt voor meer dan twee personen, hierop zal door politie en gemeente gehandhaafd worden.

De boodschap is en blijft: blijf thuis na 21.00 uur! De feiten zijn niet veranderd: het coronavirus is onder ons en met elkaar moeten we alles op alles zetten om het virus onder controle te krijgen. Alleen door ons aan de maatregelen te houden kunnen we met elkaar op een punt komen waarop we weer over versoepelingen kunnen praten.