default iconNieuwjaarsspeech 2023

Nieuwjaarsreceptie 2023

Door het tonen van de video accepteer je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Youtube.

 

Poeh. Een indringend filmpje over deze tijd: zorgen, onzekerheid, tegenstellingen, angst. En ook: trots, hoop, blijdschap, veerkracht.

Het zijn roerige tijden. Tijden waar deze gevoelens allemaal spelen. Er gebeurt zoveel, dat we de corona-epidemie al bijna zijn vergeten. Twee jaar konden we geen nieuwjaarsreceptie organiseren i.v.m. corona. Gelukkig nu wel. Fijn dat jullie zijn gekomen om het nieuwe jaar in te luiden.

Ik wens jullie en alle inwoners namens de gemeenteraad, het College van B&W en de ambtelijke organisatie een heel voorspoedig en gezond 2023.

Beste mensen,

Het zijn roerige tijden. Er gebeurt veel, zoals het filmpje liet zien. Voelen jullie dat ook? Onrust? Waar moet ik dan vandaag over spreken. Vrijheid, de vrijheid die enorm onder druk staat door een Russische agressor die dood en verderf zaait in Oekraïne. En niet alleen de vrijheid van Oekraïne, maar wereldwijd staat de vrijheid en de vrijheid van meningsuiting stevig onder druk.

Energiearmoede en inflatie die zeer zorgwekkende proporties aanneemt en mensen in diepe armoede brengt in dit rijke land. Landbouw, stikstof en natuur, die tot grote zorgen en bijbehorende heftige emoties blijft leiden o.a. met enorme demonstraties van boeren, ook in Raalte. Klimaatverandering die wereldwijd en in Nederland steeds meer voelbaar wordt. En toch, te weinig wordt aangepakt of zelfs wordt ontkend. Liever de kop in het zand, dan problemen aanpakken, lijkt soms de insteek.

Den Haag geeft geen best voorbeeld. Gekissebis tussen veel partijen en partijtjes. Falend leiderschap dat geen echte richting durft te kiezen op basis van wetenschap en lange termijnvisie. Dus dobberen we soms stuurloos verder.

En op de flanken wordt steeds harder getamboereerd, geschreeuwd, extremistische uitingen lijken soms standaard, vreemdelingenhaat komt zorgwekkend op.

Polariseren is lucratief, levert veel aandacht op. En niet alleen aandacht op bepaalde sociale media. Ook opiniemakers, reguliere media, zoals kranten en talkshows, en sommige politici doen graag mee met het vergroten van tegenstellingen. Ophef verkoopt, levert likes op en zetels.

Polarisatie is beschadigend voor onze samenleving, voor ons samen leven, voor wij, i.p.v. ik-ik-ik. En “Samen” hebben we zo hard nodig om deze grote vraagstukken aan te pakken. Dat is dus mijn thema.

Veel Nederlanders maken zich dan ook zorgen over polarisatie blijkt uit het onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Nederlanders denken daarbij aan verslechterde omgangsvormen en verharding in het politieke en publieke debat: mensen luisteren niet meer naar elkaar, er is weinig begrip en mensen graven zich in in het eigen gelijk. Ook ergeren ze zich aan uitingen die zij als extreem of radicaal ervaren. Dit lijkt vooral te gebeuren rondom een aantal tegenstellingen, zoals vaccineren, stikstof, woningnood, Zwarte Piet en LHBTIQ+-rechten. Herkenbaar voor jullie?

Driekwart van de Nederlanders denkt dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties steeds groter worden. Je kan jezelf echt de put in praten. Als het filmpje was gestopt na de paar eerste minuten bleef een somber beeld over.

Het zijn roerige tijden. Roerige tijden brengt het slechtste in mensen boven, geven we graag anderen de schuld, nemen elkaar de maat, vergroten we tegenstellingen.

Roerige tijden brengen ook het beste in mensen boven. Dat is het goede nieuws. Het brengt het beste in ons boven. Dat moeten we koesteren.

Datzelfde onderzoek zegt namelijk ook dat op veel onderwerpen meer overeenstemming is dan mensen denken en onderlinge verschillen in opvattingen groeien niet. In de manier van samenleven zien Nederlanders ook dingen goed gaan. Ze noemen bijvoorbeeld onderlinge hulpvaardigheid als sterk punt. Ook vindt twee derde dat andere mensen te vertrouwen zijn. Dat geeft moed aan de burger.

Wij hebben zelf de sleutel in handen. We kunnen gaan mokken in een hoekje dat alles niet deugt, onze woede, frustratie en zelfs bedreigingen uiten op sociale media richting elke andere mening, de overheid of andere groepen. Of, we kunnen zelf aan de slag.

Aan de slag met een goed voornemen voor onze samenleving: meehelpen in je wijk of bij de vereniging. Opkomen voor een ander. Niet stil wezen tegen extreme meningen, ook tegen de stroom in. Doe je mee?

Ik ben trots op onze samenleving, op onze gemeenschappen in alle dorpen, omdat ik dit massaal zie gebeuren, ook vorig jaar. Oud en Nieuw verliep in de hele gemeente gezellig met veel plezier en zonder gedoe. Zo kan het ook.

De drie genomineerde Goudhaantjes zijn sprekende voorbeelden van inwoners die iets willen doen voor een ander: voor een individu of gezin dat geen eten kan kopen, een buurt die samen wil genieten van natuur en biodiversiteit, of zelfs een quiz die heel Raalte verenigd. Samen!

De samenleving kwam weer op gang na Corona met hele drukbezochte zomerfeesten in alle dorpen, muzikale en culture festiviteiten, prinses Beatrix kwam naar de Gardenista, sportevenementen, promoties van Rohda en Heino naar de 4e Divisie, topderby’s in de 4e klasse G met Heeten, Nieuw-Heeten, Broekland, Raalte en SDOL, handbalklassiekers, tennistoppers en hardloopwedstrijden.

De nieuwbouw van de Voedselbank startte, het Hospice kreeg wederom een uitbreiding, het café in Lierderholthuis werd opnieuw opgebouwd door het dorp na de brand. En dat kan in onze gemeenschappen alleen met een enorme schare vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor ons. Samen!

De opvang van Oekraïners vanaf maart 2022 bracht ook ongekende energie voort in onze gemeenschappen. Natuurlijk Salland voor Oekraïne die een indrukwekkende betoging organiseerde en een immense hoeveelheid goederen inzamelt, voor hier en daar. Petje af. Ook individuele gezinnen die Oekraïners in huis namen, of een Tiny house op eigen terrein plaatsten, vrijwilligers die met vele uren Oekraïense gezinnen begeleiden in het Nederlandse regelwoud. Scholen die de deuren openende voor de kinderen en dat er maar bij deden. Gastvrijheid, hartverwarmend. Samen.

En dat zijn we ook voor andere vluchtelingen: in Laag-Zuthem op Park Den Alerdinck, in de sporthal van Heeten in augustus en nu minderjarige asielzoekers in Summercamp bij Heino. Samen.

Boeren en landbouworganisaties, natuurbeheerders, provincie, waterschap, gemeente gingen in Salland al aan de slag om oplossingen te vinden voor de uitdagingen rondom stikstof, natuur, water, droogte, CO2-vermindering. Met snel helderheid over de doelen vanuit Den Haag, de oprechte ruimte voor lokale oplossingen en ruimhartige financiering lossen we dat in Salland wel op. Ook samen.

Ook de politiek in Raalte laat deze eensgezindheid zien na de verkiezingen van maart 2022. De gemeenteraad werkt fantastisch samen, met onderling vertrouwen en geeft met het nieuwe college richting aan de toekomst van onze gemeente. Ook door fors extra geld ter beschikking te stellen voor diegenen die het financieel zwaar hebben. Samen!

Samen de schouders eronder in Salland. Niet scharen achter radicalen die polariseren en geen oplossingen bieden, maar het gematigde midden steunen. Emoties mogen er natuurlijk zijn in deze roerige tijden. Maar we blijven ook luisteren, ook al is de neiging tot spreken zo groot. Blijf met elkaar in gesprek. En vier samen feest tijdens festiviteiten rondom 900 jaar Raalte, 100 jaar Nieuw Heeten of ergens anders. Samen.

De welbekende schrijver Guus Kuijer tweette deze feestdagen: “Boeken leren je in te leven in mensen die anders zijn dan jij. Inlevingsvermogen maakt een sociale samenleving mogelijk.” En zo is het: leef je in een ander in. Luister, begrijp, heb begrip en spaar elkaar. Een empathische samenleving is een gelukkig samenleving.

Ik wens jullie een mooi 2023 toe, samen.

Dank jullie wel.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via