document iconNieuwjaarsspeech 2016

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

Rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw

In het donker ben je nooit te zien

Maar deze is van ons aan jou

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.”

Hele rake woorden in deze roerige tijden met onzekerheid. Hele rake woorden geschreven en gezongen door Thé Lau van de Scene. Thé Lau die in 2015 overleed aan de gevolgen van kanker, maar ons prachtige muziek en kunstzinnige liedteksten nalaat. Muziek dat bindt, troost biedt en plezier geeft.

En geen betere plek om aan muziek en deze woorden te denken dan in het hart van cultuur minnend Raalte, deze theaterzaal van het Hof in Salland. Ik ben dan ook heel blij om u in grote getalen te mogen verwelkomen voor de Raalter nieuwjaarsreceptie genietend van goede muziek door lokale muzikanten als Tismawajewendband, Leerorkest Ons Genoegen, De Nieuwe Stempel en pianospel straks in de Foyer.

En voor de eerste keer hebben we ook 200 inwoners van de gemeente persoonlijk uitgenodigd. Fijn dat velen van u ook zijn gekomen. Op deze manier wordt deze nieuwjaarsreceptie voor en door Raaltenaren.

Ik wens iedereen namens de Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de ambtelijke organisatie een heel gelukkig en voorspoedig 2016.

En dat positieve gevoel voor 2016 vloeit voort vanuit 2015.

De jaarovergang is heel goed gegaan. Met veel dank aan de politie, brandweer en de ambtenaren die dit allemaal in goede banen hebben geleid. En complimenten aan de inwoners, aan u, want het was weer een feest. En veel vuurwerkrotzooi was alweer opgeruimd op 1 januari en ingeleverd op 2 januari in het kader van MooiSchoonNederland.

2015 was verder op vele fronten een goed en hoopvol jaar. De foto’s die u stuurde met kiekjes uit het afgelopen jaar en die zojuist zijn getoond geven een prachtig overzicht van de gebeurtenissen in onze gemeente. Misschien herkent u zichzelf of bent u de fotograaf.

Veel mooie plaatjes van de activiteiten in de dorpen, de feesten en evenementen, de goede doelen, sportieve prestaties, concerten, 4/5 mei, de opening van het hospice, en de natuur in onze omgeving.

Heel veel inwoners hebben zich weer ingezet voor elkaar. Sommigen zijn Koninklijk onderscheiden, de meesten verrichten achter de schermen fantastisch vrijwilligers werk voor vereniging, medemens, of eigen familie. Essentieel om onze samenleving, onze dorpen, leefbaar te houden.

En het zal u niet zijn ontgaan: de gemeente werd in 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor haar inwoners. Een uitdaging. En afgaande op de soms cynische berichtgeving door de landelijke media en het gekissebis in de Tweede Kamer zou je bijna denken dat het een chaos is geworden. Maar het tegendeel is waar.

De overgang is juist heel goed verlopen in Raalte. In Raalte valt niemand tussen wal en schip, en individuele problemen lossen we samen op. Tevredenheid alom. We kunnen trots zijn als gemeenschap: trots op de cliënten, trots op onze zorgpartners en trots op de ambtenaren.

De volgende stap is de zogenaamde transformatie. Nieuwe manieren van werken, een zoektocht die in 2016 wordt voortgezet om te zorgen dat iedereen naar vermogen kan blijven participeren en dat de extra ondersteuning nog beter wordt vormgegeven. Niet alleen door de gemeente, maar juist in gezamenlijkheid met inwoners en maatschappelijke partners.

Een andere enorme uitdaging was de overgang van de Sociale Werkvoorziening naar de gemeente. Voor 200 individuele SW medewerker een hele spannende periode. Veel werk achter de schermen met de SW-bedrijven, veel overleg met de SW-medewerkers zelf, allemaal om hen een plek te geven die bij hen past. Sinds 1 januari 2016 houdt een deel van deze medewerkers samen met de collega’s van Beheer en Onderhoud, de openbare ruimte van de gemeente schoon en veilig. Welkom allemaal.

De N35 is weer nadrukkelijk op de agenda gezet in 2015 met onze campagne #raaltemobiel. De drukte bij kruispunt Bos en in Mariënheem is aanzienlijk toegenomen door opening van tunnel bij Nijverdal, en de weg moet veiliger. De provincie erkent gelukkig ook dat actie nodig is. Dit jaar moeten over kruispunt Bos definitieve besluiten genomen zodat de verkeersveiligheid en de doorstroom worden verbeterd.

2015 was ook het jaar van mijn persoonlijke kennismaking met u, met de inwoners van Raalte. Mijn eerste jaar is omgevlogen. Ik ben op vele plekken in onze mooie gemeente geweest: bij mensen aan het avondeten, gesprekken aan de keukentafel, op stap met raadsleden, op bezoek in alle dorpen, veel bedrijven bezocht, oriëntaties bij maatschappelijke instellingen, hardlopen in het crosscircuit, wandelen door de omgeving, aanwezig bij de vele mooie evenementen, genieten van de cultuur en de sport, vele handen schudden, selfies maken met onze jeugd, gewoon een praatje op straat of communiceren via Facebook of Twitter.

Ik heb met volle teugen genoten. Mijn gezin en ik zijn zeer hartelijk ontvangen. We voelen ons thuis in Raalte. Veel dank voor dit welkom.

Maar 2015 kende ook verdrietige momenten in de persoonlijke levenssfeer, je partner of je kind verliezen door een ongeval of zelfdoding, ziekte, brand, faillissement, of werkloosheid. Leed dat veel impact heeft op u, op uw gezin of uw omgeving. Soms heb ik dit kunnen delen met u, en belangrijk om vandaag ook hierbij stil te staan.

Voor Nederland is het ook een bewogen periode, de wereldproblematiek domineerde het nieuws. De aanslag op Charlie Hebdo en in Parijs, de oorlog in Syrië en Irak, de grote vluchtelingenstroom naar Europa, de mogelijke grexit van de euro uit Griekenland.

Pittige ontwikkelingen die verwarren, die angstig maken. De Koning verwoordde dit in zijn kersttoespraak:

Ik citeer:

“Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst en vragen zich af hoe we onze eigen manier van leven kunnen beschermen in een wereld waarvoor we ons niet kunnen afsluiten.”

einde citaat.

Het lied van Thé Lau ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.’ kreeg dit jaar daardoor veel meer lading. In het jaar dat Nederland 70-jaar bevrijding vierde, leek onze vrijheid en onze solidariteit onder druk te staan.

We moeten daar collectief voor waken. We moeten ons niet bang laten maken en de angst laten regeren. We moeten niet gaan denken in wij en zij, of in oorlogstermen. De zorgen en angsten moeten een plek krijgen, maar niet overheersen. Het moet juist onze overtuiging sterken dat de kracht van onze democratie en rechtstaat, de kracht van onze vrijheid, en vooral de kracht van onze waarden, onverwoestbaar is. En politieke leiders moeten in deze overtuiging voorop gaan in plaats van deze overtuiging ondermijnen.

Want het is juist deze overtuiging die ons helpt bij het antwoord op de uitdagingen. Een antwoord op de vluchtelingenstroom richting Europa, naar Nederland. We kunnen deze stroom als Europa aan, gezamenlijk met een gedeelde verantwoordelijkheid, met ook hier urgente behoefte aan leiderschap, lokaal en nationaal. En vanuit de kracht van onze waarden in plaats van electorale angst en simplistische oplossingen.

Raalte heeft laten zien dat dit kan. Dat een discussie over vluchtelingen geen chaos hoeft te worden met scheldpartijen en intolerantie. Een nuchtere en gastvrije bevolking samen met een goede regie maakt dat op een respectvolle manier kan worden gepraat over de opvang van vluchtelingen. Stevige meningsverschillen, grote zorgen, botsende belangen, en intense emoties, maar allemaal met respect geuit. Ik ben heel trots dat dit proces in Raalte op zo’n hele goede manier is verlopen. En trots dat Raalte in 2016 in principe plaats gaat bieden aan 950 vluchtelingen.

De opvang van vluchtelingen blijft veel van ons allemaal vergen. In 2015 hebben we alle 63 statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, kunnen huisvesten Een verdubbeling ten opzichte van 2014. Een hele prestatie en een compliment waard aan SallandWonen, de ambtenaren, Vluchtelingenwerk en andere vrijwilligers. Maar 2016 kent een nog grotere opdracht, qua aantallen, maar ook om te voorkomen dat reguliere woningzoekenden niet het kind van de rekening worden. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe ideeën, maar ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken.

We zullen ook aan elkaar moeten gaan wennen, nieuwe mensen, andere gebruiken en culturen, ook ergernissen en onbegrip. Het zal soms schuren, maar ik proef ook veel nieuwsgierigheid bij onze inwoners, nieuwsgierigheid naar het onbekende. Nieuwsgierigheid naar die nieuwe mensen in het asielzoekerscentrum. En het is dan ook hartverwarmend om de enorme aantallen vrijwilligers te zien die zich melden om een bijdrage te leveren. Sportverenigingen, culturele organisaties, religieuze gemeenschappen, scholen, ondernemers, klein en heel groot, maar ook direct betrokkenen die in werkgroepen willen nadenken over veiligheid, de looproute en inrichting.

Dit geeft vertrouwen. Vertrouwen dat onze samenleving, in verbondenheid, deze nieuwe inwoners welkom zal heten en een veilige plek zal bieden.

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.” krijgt echt betekenis in Raalte.

Dank u wel.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via