Nieuw Heeten in gesprek met gemeenteraad

Nieuw Heeten
Datum 
16 mei 2017 - 20:00

Wat speelt er allemaal in Nieuw Heeten? Welke uitdagingen en kansen zien de inwoners van Nieuw Heeten voor hun dorp? Waarover willen de inwoners van Nieuw Heeten in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Nieuw Heeten op dinsdag 16 mei. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van burgemeester Martijn Dadema, met de inwoners in gesprek over alles wat leeft en speelt in Nieuw Heeten. Ideeën of wensen inbrengen, alleen luisteren, tijdens deze avond kan het allemaal.

De raad op pad

De gemeenteraad van Raalte bezoekt deze raadsperiode alle kernen. De raad wil op deze manier op een toegankelijke en laagdrempelige manier in gesprek gaan met de inwoners. Burgemeester Martijn Dadema zit de avond voor. Doel van de bijeenkomst is te horen wat er speelt in de kernen en om inwoners en groepen gelegenheid te bieden hun onderwerpen te presenteren. Dat kan iets zijn wat in de kern speelt maar het kan ook een meer algemeen onderwerp zijn. De raad hoopt op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en wensen, mensen die alleen willen luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom. Een impressie van een kernenbezoek door de gemeenteraad. Tijdens de bijeenkomst in Mariënheem pitchte de elfjarige Tijs zijn idee.

Waar kun over pitchen?

Over uw rol als mantelzorger, over onderwerpen die leven in uw straat of verdere omgeving, over een succeservaring die u als voorbeeld wilt delen met anderen. Of een uitdaging die u samen met de gemeente wilt aangaan. Breng dit onder de aandacht en ga erover in gesprek met de gemeenteraad.

Locatie

De bijeenkomst is op dinsdag 16 mei aanstaande in MFA De Belte, Zwarteweg 24, Nieuw Heeten.

Programma

20.00-21.30 uur

  • Welkom door burgemeester Martijn Dadema.
  • Inwoners pitchen in twee minuten plenair hun onderwerp.
  • Inwoners en raadsleden wisselen van gedachten op basis van de pitch.

21.30-22.00 uur

De verzamelde onderwerpen worden van een prioriteit voorzien door alle aanwezige inwoners uit Nieuw Heeten. Aan het eind van de bijeenkomst informeert de voorzitter u over het verdere verloop van het proces ten aanzien van de ingebrachte onderwerpen.

22.00 uur

Informele afsluiting met een drankje.

Opgeven om te spreken.

Wilt u tijdens deze avond uw idee presenteren? U mag ons het onderwerp alvast laten weten via griffie@raalte.nl. Omschrijf hierbij kort het idee dat u wilt presenteren. Ook op de avond zelf kunt u nog doorgeven of u wilt pitchen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie door te mailen naar griffie@raalte.nl of te bellen naar 0572 347770.