Niet gesprongen explosieven

In de Tweede Wereldoorlog is het centrum en het stationsgebied van Raalte regelmatig gebombardeerd. Volgens de internationale standaard is het waarschijnlijk dat zo’n 10% van de explosieven niet tot ontploffing is gekomen, de zogenoemde blindgangers.

Bekijk de risicokaart

Aan de hand van archiefinformatie heeft de gemeente Raalte een risicokaart opgesteld. Op deze kaart zijn verdachte gebieden aangegeven waar niet gesprongen explosieven (NGE) in de bodem aanwezig kunnen zijn. Bent u van plan graafwerkzaamheden uit te voeren? Kijk dan eerst of uw straat tot het risicogebied behoort.

Vooronderzoek

Gaat u graafwerkzaamheden uitvoeren in de directe nabijheid van NGE? Of andere werkzaamheden die trillingen veroorzaken? Dan kunnen NGE alsnog exploderen. Doe daarom eerst (voor)onderzoek als u werkzaamheden uitvoert in een risicovol gebied. Als uit het vooronderzoek blijkt dat er onaanvaardbare risico's zijn, dan worden er beheersmaatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Bijvoorbeeld opsporing van eventueel aanwezige NGE of een aanpassing van het ontwerp. Wilt u meer weten over dit vooronderzoek, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0572-347799.

Vindt u onverwacht een vliegtuigbom of andere munitie? Bel dan direct de politie via 112. Als het nodig is, schakelt de politie de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. De EOD neemt dan veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld ontruiming van het gebied.