Nieuwkomers leren over kernwaarden Nederlandse samenleving

nieuwkomers

De afgelopen weken hebben 13 nieuwkomers in Raalte verscheidene voorlichtingen gekregen over de vier kernwaarden van de Nederlandse samenleving: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Door middel van uitwisseling, dialoog en discussie werden de thema’s besproken. Hierbij waren tolken aanwezig, zodat de boodschap goed kon worden overgebracht.

Op donderdag 6 juni 2019 vond de feestelijke afsluiting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Wethouder van Loevezijn reikte aan iedere aanwezige deelnemer de ondertekende verklaring uit.

De voorlichtingen maken deel uit van het participatieverklaringstraject. Nieuwkomers zijn verplicht om binnen een jaar na binnenkomst in de gemeente Raalte dit traject te volgen, als onderdeel van de inburgering. Naast lessen over kernwaarden ging het ook over de gezondheidszorg in Nederland en werd gesproken over mogelijkheden om in Raalte vrijwilligerswerk te doen. Woningcorporatie Salland Wonen vertelde over woning- en tuinonderhoud. Consulenten van de gemeente Raalte hebben een voorlichting gegeven over de minimaregelingen en begeleidingsmogelijkheden naar werk.