Nematoden

Langs het Overijssels kanaal tussen de Aakstraat en de komgrens zetten we nematoden in. Nematoden zijn aaltjes, die de rupsen doden. Deze relatief nieuwe vorm van bestrijding wordt pas sinds 2010 gebruikt. De nematoden worden op de bomen gespoten als de rupsen net uit hun ei zijn gekropen.

In verband met de nabijheid van oppervlaktewater zetten we hier nematoden in plaats van het biologische middel Xen Tari in.