Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

Woont u in Nederland en wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om Nederlander te worden. Dit kan via een naturalisatieverzoek of via een optieprocedure.

Hoe word ik Nederlander?

De Nederlandse nationaliteit vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Burgerzaken via telefoonnummer 0572 347 799. Let op: u kunt alleen in de gemeente Raalte een aanvraag doen als u in de gemeente Raalte ingeschreven staat.

Naturalisatieverzoek of optieprocedure

Bij een naturalisatieverzoek stuurt de gemeente uw aanvraag door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Op advies van de gemeente beslist deze instantie of u in aanmerking komt voor de Nederlandse nationaliteit.

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een optieprocedure. Hierbij beslist de burgemeester of u de Nederlandse nationaliteit krijgt. De optieprocedure is sneller, maar kunt u alleen aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden vindt u op de website van de IND.

Neem contact op met Burgerzaken via telefoonnummer 0572 347 799 voor een intakegesprek. 

U betaalt bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen.

De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

 

De voorwaarden voor het voldoen aan naturalisatie zijn onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft 5 jaar voor het verzoek zonder pauze en met een geldige verblijfsvergunning  gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba..
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee-naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
 • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

Voor de beoordeling en goedkeuring van uw naturalisatieverzoek is maximaal 1 jaar nodig. Een optieprocedure duurt ongeveer drie maanden. 

De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente, een deel bij de IND en een derde deel bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

Naturalisatieceremonie

Is uw naturalisatie- of optieverzoek toegewezen? Dan nodigt de gemeente u uit voor een naturalisatieceremonie op het gemeentehuis. U bent verplicht om hiernaartoe te gaan. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. Hierbij geeft u aan dat u de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen zult respecteren. Na het afleggen van deze verklaring, heeft u officieel de Nederlandse nationaliteit.

Tarieven 2022

De naturalisatieprocedure kost:

 • voor u alleen: € 945,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1206,00
 • voor een minderjarige: € 139,00

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan betaalt u:

 • voor u alleen: € 703,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 965,00

U kunt het geld niet terugkrijgen als uw verzoek wordt afgewezen. Bij de gemeente kunt u contant of met uw pinpas betalen.