excerpt iconNederlander worden door naturalisatie of optie

Beschrijving

Woon je in Nederland en wil je de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Dan kun je bij de gemeente een verzoek indienen om Nederlander te worden. Dit kan via een naturalisatieverzoek of via een optieprocedure.

Hoe word ik Nederlander?

De Nederlandse nationaliteit vraag je persoonlijk aan in het gemeentehuis. Je kunt hiervoor een afspraak maken bij Burgerzaken via telefoonnummer 0572 347 799. Let op: je kunt alleen in de gemeente Raalte een aanvraag doen als je in de gemeente Raalte ingeschreven staat.

Naturalisatieverzoek of optieprocedure

Bij een naturalisatieverzoek stuurt de gemeente de aanvraag door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Op advies van de gemeente beslist deze instantie of je in aanmerking komt voor de Nederlandse nationaliteit.

In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een optieprocedure. Hierbij beslist de burgemeester of je de Nederlandse nationaliteit krijgt. De optieprocedure is sneller, maar kun je alleen aanvragen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden vindt u op de website van de IND.

Aanvragen

Neem contact op met Burgerzaken via telefoonnummer 0572 347 799 voor een intakegesprek.

Je betaalt bij de aanvraag.

De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met jouw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het voldoen aan naturalisatie zijn onder andere:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt 5 jaar voor het verzoek zonder pauze en met een geldige verblijfsvergunning gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba..
 • Je bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen jouw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • Je vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee-naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen jouw kinderen in Nederland.
 • De kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is het kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet jouw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

Hoe lang gaat het duren?

Voor de beoordeling en goedkeuring van het naturalisatieverzoek is maximaal 1 jaar nodig. Een optieprocedure duurt ongeveer drie maanden.

De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente, een deel bij de IND en een derde deel bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

Naturalisatieceremonie

Is het naturalisatie- of optieverzoek toegewezen? Dan nodigt de gemeente je uit voor een naturalisatieceremonie op het gemeentehuis. Je bent verplicht om hiernaartoe te gaan. Tijdens de ceremonie leg je de verklaring van verbondenheid af. Hierbij geef je aan dat je de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen zult respecteren. Na het afleggen van deze verklaring, heb je officieel de Nederlandse nationaliteit.

Kosten

Tarieven

De naturalisatieprocedure kost:

 • voor jou alleen: € 1.023
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.305
 • voor een minderjarige: € 151

Ben je staatloos? Of heb je ;een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan betaal je:

 • voor jou alleen: € 760
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.044

Je kunt het geld niet terugkrijgen als het verzoek wordt afgewezen.

Meer informatie