Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

De toenemende overlast van de eikenprocessierups heeft onder andere te maken met de klimaatverandering en een tekort aan biodiversiteit. Door de biodiversiteit te verbeteren, kan de overlast op den duur worden beperkt.

Natuurlijke vijanden kunnen de overlast van eikenprocessierups ook beperken. Voorbeelden van deze vijanden zijn vleermuizen en vogels zoals koolmezen, pimpelmezen, mussen en spreeuwen. Maar ook roofinsecten zoals sluipwespen en sluipvliegen.

Nestkastjes

Mezen beschikken over een bepaald mechanisme om met de haartjes van de rupsen om te gaan. Hierdoor kan de mees worden gezien als een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Met het aanbrengen van nestkasten aan of nabij eikenbomen stimuleren we mezen, boomklevers en andere vogelsoorten om rupsen op te eten.

Bloemenmengsels

De bloemenmengsels trekken natuurlijke vijanden van de rups aan, zoals sluipwespen en lieveheersbeestjes. De mengsels bestaan uit scherm- en vlinderbloemige plantensoorten. De stroken waar de mengsels worden ingezet zijn ideaal voor de nuttige insecten. Ze leggen er eitjes, halen er voedsel vandaan en het biedt ze bescherming.

Het mengsel is een laagblijvende vegetatie, waardoor het qua verkeersveiligheid een prima oplossing is in de bermen.

Vleermuiskasten

Vleermuizen zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups omdat zij in de maanden juli, augustus en september de volwassen vlinders vangen. Vleermuizenkasten zijn verblijfplaatsen voor de vleermuis. We hangen de kasten op een aantal plekken in de buurt van eiken op, zodat de vleermuizen gestimuleerd worden de vlinders te vangen. Hierdoor worden volgend jaar minder eitjes gelegd.

Vlinderfilterkasten

De kast heeft kleine gaatjes, waar de vlinders die uit de rups ontpoppen, niet doorheen kunnen. Vijanden van de jeukrups, zoals de sluipwesp en de sluipvlieg, kunnen wél in- en uitvliegen. Deze insecten leggen eitjes in de larve van de rups die dit niet overleeft. Zo wordt de aanwezigheid van natuurlijke vijanden gestimuleerd.