build-reside iconMogelijkheden vrijgekomen (agrarische) gebouwen/erf

De regeling Rood voor Rood, Schuur voor schuur en het sloopfonds zijn manieren die met name uitwisseling van gesloopte m3 tussen percelen mogelijk maken.

Wat kan ik met mijn gebouwen/erf doen?

 • Een woning bouwen met de Rood  voor Rood regeling. Belangrijkste voorwaarden: minimaal 850m2 ontsierende gebouwen slopen en verbeteren ruimtelijke kwaliteit.
 • Extra (bij)gebouwen bouwen met de Schuur voor Schuur regeling. Belangrijkste voorwaarden: verbeteren ruimtelijke kwaliteit en sloop van een veelvoud aan gebouwen.
 • Vestigen bedrijf in leegstaand gebouw of (onder voorwaarden) met vervangende nieuwbouw. Bedrijvigheid moet passen in het buitengebied en de ruimtelijke kwaliteit moet verbeteren.

Voor de precieze voorwaarden: zie de beleidsnota ‘erven in beweging’.

De sloopbank

Voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied is vaak sloop van overtollige gebouwen vereist. Een voorbeeld is de Rood voor Rood regeling. Niet altijd is er direct concreet plan, waardoor oude gebouwen vaak onnodig lang in stand worden gehouden. De sloopbank doorbreekt dit.

Zo werkt de sloopbank:

 • Eigenaren die (nog) geen concreet plan hebben voor invulling  van hun erf of gebouwen kunnen hun gebouwen slopen en dit in de sloopbank laten registeren. De eigenaar ontvangt een sloopbewijs.
 • Gedurende 5 jaar kunnen de gesloopte m2 worden ingebracht in een traject waar sloop vereist is (bijv. schuur voor schuur of rood voor rood).
 • Het sloopbewijs is verhandelbaar.

Hier te downloaden

 • Het vastgestelde Beleid Erven in beweging, Raalte geeft Ruimte. Deze beleidsnota vormt een aanvulling op de mogelijkheden die al worden geboden in het bestemmingsplan Buitengebied en de Rood voor Rood regeling.
 • Een overzicht van de mogelijkheden die er (op hoofdlijnen) zijn om een erf een nieuwe invulling te geven.
 • De Rood voor Rood regeling
 • De geldende versie van het bestemmingsplan Buitengebied vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Vragen?

Geen erf is hetzelfde, daarom geven we advies op maat. Nodig ons uit en wij komen graag bij u langs om samen de mogelijkheden te bespreken. Neem daarvoor contact op met Dennis Witteveen via ruimtecoach@raalte.nl.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via