Met de raad op Pad

Datum 
12 juni 2021 - 10:00

Op zaterdag 12 juni gaat de raad op pad in Heino.

Plaatselijk Belang Heino wil graag in gesprek met de gemeenteraad, daarnaast komen er meerdere onderwerpen aan de orde en kunnen inwoners hun inbreng geven.

Programma digitaal Met de raad op pad in Heino op zaterdag 12 juni van 10.00-12.00 uur via MS TEams. Het programma kan in de aanloop naar 12 juni nog wijzigen.

Programma

10.00 uur Opening door burgemeester Martijn Dadema
10.05 uur
 • PB Heino
 • Ruimtelijke ontwikkeling N35 Dorpsrand door Cor van Gasteren
 • Jongeren zoeken woning door Paul Folgers
10.30 uur Tijd om vragen te stellen door raadsleden
10.45 uur

Overige onderwerpem

 • Dorpshuus Heino - Coronatijd. hoe verder?
 • Energiestransitie en ecologisch beleid in de gemeente Raalte
 • Ouderenbonden - Begaanbaarheid trottoirs
 • Stichting Duurzaam Heino - "Draagvlak uitvoering Energie-transitie"
 • Het Wooldhuis - Hoe was het in coronatijd en Nieuwbouw
 • Werkgroep Vlaminckhorstweg - presentatie over de plannen die er zijn ontwikkeld met het oog op het verkeersveilig maken van de weg
 • Kerken Heino - divers, nog onbekend
 • Eventuele pitches van inwoners die zich spontaan melden
11.30 uur Mogelijkheid om vragen te stellen door raadsleden
12.00 uur Sluiting