Met de raad op pad

Gemeenteraad op pad in de kernen

In 2019, 2020 en 2021 bezoekt de gemeenteraad alle kernen in de gemeente Raalte om in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. De leden van de gemeenteraad horen graag wat er leeft in de verschillende dorpen. Waar zijn de inwoners trots op of wat zien ze graag veranderd in hun dorp.

Een goed moment dus om dit te laten horen en te laten zien. Tijdens de bezoeken zijn ook ambtenaren aanwezig die inwoners te woord kunnen staan met vragen over Beheer en Onderhoud, Verkeer en Sociaal Domein.