Melden paasvuur (paasvuurontheffing)

Hebt u in de afgelopen vijf jaar een ontheffing gekregen voor het verbranden van organische afvalstoffen (paasvuurontheffing)? En wilt u hier dit jaar tijdens Eerste en Tweede Paasdag gebruik van maken?

Stookverbod opgeheven

De Veiligheidsregio IJsselland heeft laten weten dat het natuurbrandrisico afgeschaald is naar fase 1. Dit betekent dat het stookverbod per 30 april 2020 opgeheven is. Besloten is om 8 en 9 mei 2020 aan te wijzen als alternatieve datum waarop inwoners, die in bezit zijn van een stookontheffing, hun snoeihout mogen verbranden. Inwoners die gemeld hebben dat zij tijdens Pasen 2020 wilden branden hoeven zich niet opnieuw te melden. Zij ontvangen een mail met bovenstaand bericht. Inwoners met een stookontheffing die zich nog niet gemeld hebben en die wel willen branden op 8 of 9 mei moeten dit melden via het meldingsformulier. Er worden voor 8 en 9 mei geen nieuwe stookontheffingen afgegeven.

Uiteraard is het mogelijk om uw snoeihout via de reguliere mogelijkheden af te voeren. Grof tuinafval kunt het hele jaar door gratis aanbieden bij de milieubrengstations van de ROVA en bij Jansen-Wijhe.