Meest gestelde vragen over aanslagen gemeentelijke belasting

Kan de vervaldatum op de aanslag worden verzet?

Nee, de betaaldatum is wettelijk bepaald. Wel kan op verzoek de betaling worden verspreid. Er kan ook een betalingsregeling worden getroffen. Voorwaarde is dat sprake moet zijn van betalingsproblemen bij belastingplichtige.

Wie is bevoegd te beslissen over het uitstellen van invorderingsstappen?

De Regionale Belastingsamenwerking DOWR is hiertoe bevoegd.

Geldt uitstel van betaling alleen voor ondernemers of voor iedereen?

De mogelijkheid voor een aangepaste betalingsregeling geldt voor iedereen. Voorwaarde is wel dat er sprake is van betalingsproblemen, als direct gevolg van de coronamaatregelen. 

Is het mogelijk alle automatische incasso's op te schorten?

Nee, dat is niet mogelijk. De automatische incasso is door de belastingplichtige zelf afgegeven. De Regionale Belastingsamenwerking DOWR kan de incasso daarom niet zelf stop zetten. De data waarop de betalingen automatisch van de rekeningen worden afgeschreven, liggen wettelijk vast. Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met de Regionale Belastingsamenwerking DOWR.

Geldt ook voor de BIZ het bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers?

Ja, omdat BIZ wordt opgelegd met de aanslag die u heeft ontvangen in februari 2020. Als u voor deze aanslag uitstel van betaling aanvraagt, gaat de BIZ hierin mee. De BIZ is een  heffing op verzoek van de ondernemersverenigingen. 

De Regionale Belastingsamenwerking DOWR voert ook de (dwang)invordering uit van andere gemeentelijke aanslagen, zoals leges. Wordt die invordering opgeschort, net als de overige belastingen?

Nee, andere aanslagen zoals leges worden niet opgeschort. Het gaat hier om een heffing, die ontstaat doordat een belastingplichtige verzoekt tot levering van een product.

Is het een idee om woonlastaanslagen uit te stellen en nu meer lucht te creëren?

De woonlastenaanslagen, zoals onroerende en roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing, worden zoveel mogelijk opgelegd volgens planning. Wel kunt u vragen om een betalingsregeling. Ook het afgeven van een automatische incasso is een goede manier om lasten te spreiden. 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?