Meedoen 18+

Inwoners van de gemeente Raalte met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub, zwemles of een concertbezoek. Dit noemen we de regeling Meedoen. Ook internetkosten vallen onder de regeling. De hoogte van de bijdrage voor sociaal, sport, culturele of educatieve activiteiten voor inwoners van 18+ is € 267,00 (2022) per persoon per jaar.

Je kunt voor de regeling in aanmerking komen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent ouder dan 18 jaar;
  • Het (gezamenlijke) inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de bijstandsnorm die voor jou van toepassing is. 
  • Het (gezamelijke) vermogen bedraagt niet meer dan de vermogensgrens die voor jou van toepassing is. 
  • Je ontving de afgelopen 12 maanden niet eerder de regeling Meedoen. 

Je kunt de aanvraag digitaal en per papieren formulier doen. Wanneer je een aanvraag digitaal wilt doen, heb je DigiD nodig. Zodra de digitale aanvraag door ons ontvangen is, ontvang je een ontvangstbevestiging. Heb je een partner? Vul dan ook de verklaring meedoen 18+ partner in.

Een papieren aanvraagformulier regeling meedoen kun je bij de gemeente inleveren of naar ons opsturen. Je mag het formulier ook mailen naar info@raalte.nl.

Ontvang je op dit moment algemene bijstand? Of ontvang je een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de SVB? In dat geval hoef je bij de aanvraag Meedoen geen bewijsstukken te voegen. De gegevens zijn dan al bij ons bekend. Heb je een ander inkomen? Vul dan ook het inlichtingenformulier in. Bij dit formulier moet je bewijsstukken voegen van het inkomen en van het vermogen. Op het formulier staat uitgelegd om welke gegevens het gaat. 

Er is ook een regeling Meedoen voor kinderen. De aanvraag voor een bijdrage voor kinderen tussen de 0 en de 18 jaar kun je indienen bij Stichting Leergeld. Meer informatie vind je op meedoen voor kinderen.

Contact

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met het sociaal loket.