Meedoen

De gemeente heeft mogelijkheden om u als inwoner, maar ook instellingen en belangenorganisaties, te betrekken en betrokken te houden bij het beleid dat zij ontwikkelt. Inspraak is een belangrijk instrument bij het nemen van besluiten. Uw mening telt!

Wettelijk en niet-wettelijk

Sommige inspraakmogelijkheden zijn wettelijk verplicht en verlopen via vaste procedures. Deze procedures liggen vast in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de inspraakverordening gemeente Raalte. Soms wil de gemeente al in een heel vroeg stadium weten hoe de inwoners over plannen denken en organiseert de gemeente een extra (niet-wettelijk verplichte) inspraakmogelijkheid.