Meedoen 18+ (voorheen participatiebijdrage)

Inwoners van de gemeente Raalte met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub, zwemles of een concertbezoek. Dit noemen we de regeling Meedoen. De hoogte van de bijdrage voor sociaal, sport, culturele of educatieve activiteiten voor inwoners van 18+ is € 257,00 ( 2020) per persoon per jaar.

Bij de aanvraag moet u de volgende bewijsstukken meesturen:

 • Het (gezamenlijke) inkomen van de aanvrager(s) bedraagt niet meer dan 120% van de voor belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm;
 • Het vermogen van de aanvrager(s) bedraagt niet meer dan de voor belanghebbende(n) van toepassing zijnde vermogensgrenzen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 1 maand na afloop van het kalenderjaar indienen. Dus voor 1 februari van het jaar waarna de kosten gemaakt zijn;
 • Bewijs van schulden

Een aanvraag regeling meedoen kunt u bij de gemeente indienen.

Er is ook een regeling Meedoen voor kinderen. De aanvraag voor een bijdrage voor kinderen tussen de 0 en de 18 jaar kunt u indienen bij Stichting Leergeld. Meer informatie vindt u op meedoen voor kinderen.

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (pgl)(2020)

Normen Bijstandsnorm 120% van de norm
Alleenstaande/ alleenstaande ouder 21 jaar tot pgl € 1.006,08 € 1.207,29
Gehuwde, beide partners 21 jaar tot pgl € 1.437,26 € 1.724,71

De normbedragen zijn  exclusief vakantiegeld.

Normen pensioengerechtigden (2020)

Normen Bijstandsnorm 120% van de norm
Alleenstaande/ alleenstaande ouder pgl € 1.125,05 € 1.350,06
Gehuwden, waarvan één of beide partners pgl € 1.526,54 € 1.831,84

De normbedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Vermogensgrenzen bijstand (2020)

 • Alleenstaande € 6.225,00
 • Alleenstaande ouder € 12.450,00
 • Gehuwden € 12.450,00

  Contact

  U kunt voor meer informatie contact opnemen met het sociaal loket.