Meedoen 18+ (voorheen participatiebijdrage)

Inwoners van de gemeente Raalte met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub, zwemles of een concertbezoek. Dit noemen we de regeling Meedoen. De hoogte van de bijdrage voor sociaal, sport, culturele of educatieve activiteiten voor inwoners van 18+ is € 261,00 (2021) per persoon per jaar.

Bij de aanvraag moet u de volgende bewijsstukken meesturen:

  • Het (gezamenlijke) inkomen van de aanvrager(s) bedraagt niet meer dan 120% van de bijstandsnorm die voor belanghebbende van toepassing is;
  • Het vermogen van de aanvrager(s) bedraagt niet meer dan de vermogensgrens die voor belanghebbende(n) van toepassing is/zijn.
  • Bewijs van schulden

U kunt uw aanvraag digitaal en per papieren formulier doen. Wanneer u uw aanvraag digitaal wilt doen, heeft u een DigiD nodig. Zodra uw digitale aanvraag door ons ontvangen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. U vindt het digitale aanvraagformulier hier. Heeft u een partner? Vul dan ook de verklaring partner Meedoen 18+ in. 

Een papieren aanvraag regeling meedoen 18+ kunt u bij de gemeente inleveren. 

Er is ook een regeling Meedoen voor kinderen. De aanvraag voor een bijdrage voor kinderen tussen de 0 en de 18 jaar kunt u indienen bij Stichting Leergeld. Meer informatie vindt u op meedoen voor kinderen.

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (pgl)(1 juli 2021)

Normen Bijstandsnorm 120% van de norm
Alleenstaande/ alleenstaande ouder 21 jaar tot pgl € 1.024,76 € 1.229,71
Gehuwde, beide partners 21 jaar tot pgl € 1.463,95 € 1.756,74

De normbedragen zijn netto en exclusief vakantiegeld.

Normen pensioengerechtigden (1 juli 2021)

Normen Bijstandsnorm 120% van de norm
Alleenstaande/ alleenstaande ouder pgl € 1.139,98 € 1.367,98
Gehuwden, waarvan één of beide partners pgl € 1.545,73 € 1.854,88

De normbedragen zijn netto en exclusief vakantiegeld.

Vermogensgrenzen bijstand (2021)

  • Alleenstaande € 6.295,00
  • Alleenstaande ouder € 12.590,00
  • Gehuwden € 12.590,00

    Contact

    U kunt voor meer informatie contact opnemen met het sociaal loket.