Mantelzorgondersteuning / respijtzorg

Als u zorgt voor een familielid en de zorg neemt steeds meer toe, kan dit voor u erg zwaar zijn. Ondersteuning voor mantelzorgers is belangrijk en is ook vanuit de Wmo een taak van de gemeente.

Bent u mantelzorger?

Zorgt u langere tijd en zonder betaling voor een familielid, buurvrouw of vriend die een beperking heeft of langdurig ziek is? Dan bent u mantelzorger. Wij waarderen mantelzorgers enorm. De zorg voor een ander is heel mooi en zonder u kunnen we niet! Maar het zorgen voor een ander kan ook intensief zijn. In Raalte zijn er verschillende manieren om u bij uw zorgtaken te ondersteunen.

Mantelzorgondersteuning

Hulp nodig als mantelzorger?

In de gemeente Raalte zijn de medewerkers van Carinova Mantelzorgondersteuning en Evenmens er speciaal voor de mantelzorger. Hier kunt u met al uw vragen terecht. De medewerkers bieden een luisterend oor en zoeken samen met u naar oplossingen.

Meer weten?

In de gemeente Raalte zijn er twee organisaties die gratis advies geven over alles waar u als mantelzorger mee te maken krijgt.

Ervaringen met andere mantelzorgers uitwisselen?

Voor het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van kennis zijn er trainingen en themabijeenkomsten zoals bijvoorbeeld het Alzheimercafé en het Autismecafé. Tijdens deze groepsbijeenkomsten is er ruimte voor lotgenotencontact. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse organisaties in Raalte samen met Carinova Mantelzorgondersteuning en Evenmens.

Vragen rondom dementie?

Als er sprake is van geheugenproblemen of dementie, kan de casemanager dementie helpen. De casemanager biedt begeleiding en ondersteuning, geeft informatie en advies en helpt bij praktische zaken.

Voor de gemeente Raalte is Jeannet Kleine Schaars casemanager dementie (06 13 53 92 93)

Psychische problemen

Sommige mantelzorgers krijgen te maken met psychische problemen. De organisatie Mindfit geeft hierover voorlichting aan mantelzorgers en leert ze hier mee om te gaan.

Vriendendiensten is er speciaal voor mensen (18+) die met de psychiatrie in aanraking zijn (geweest) en behoefte hebben aan informatie, activiteiten, ondersteuning en/of meer sociale contacten. Ook familieleden, vrienden en belangstellenden die meer over de psychiatrie willen weten, kunnen hier terecht.

Respijtzorg

Respijtzorg: Even de zorg uit handen geven.

Respijtzorg geeft u als mantelzorger de mogelijkheid uw zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunt u de zorg beter volhouden.

Respijtzorg kent verschillende vormen. Er kan iemand aan huis komen, maar ook opvang buitenshuis zoals dagopvang of een verblijf in een logeerhuis is mogelijk. Een beroepskracht of vrijwilliger kan de respijtzorg uitvoeren. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

Wilt u meer weten over respijtzorg, neem dan contact op met Carinova Mantelzorgondersteuning of Evenmens, informele zorg voor elkaar.

Meer informatie

Landelijk zijn er diverse informatielijnen zoals de alzheimer telefoon, Sensoor en de mantelzorglijn van Mezzo. Op internet is veel informatie voor mantelzorgers te vinden bijvoorbeeld op de website van Mezzo, Movisie en van patiëntenverenigingen.

Hebt u vragen over mantelzorg of wilt u meer weten over respijtvoorziening? Neem dan contact op met het sociaal loket of een van de genoemde mantelzorgorganisaties.

Alternatief mantelzorgcompliment

Het jaarlijkse landelijk 'mantelzorgcompliment' is door het Rijk afgeschaft. Raalte kiest ervoor om mantelzorgers niet een individuele financiële vergoeding geven maar gaat op zoek naar een passend alternatief. Daarvoor is de gemeente in gesprek met de twee mantelzorgorganisaties die in Raalte actief zijn.