Maatvoering Salland II fase 3 met aandachtspunten

Maatvoering Salland II fase 3

Aandachtspunten

  • Uitritten op de tekening zijn indicatief. Het is geen verplichting de garage aan deze kant te situeren.
  • Garages moeten met de uitgang evenwijdig, aan de voorgevellijn liggen. Deze mogen dus niet door de wadi lopen of op de zijgrens uitkomen.
  • Hoogteverschillen dienen door de bouwer opgevangen te worden. Het schoonmetselwerk dient dus tot het straat niveau door te lopen.