Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Maatschappelijke opvang

Heb je geen huis of dreig je dakloos te worden? Dan kun je gebruik maken van maatschappelijke opvang. De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. De opvang kan ook zorg, begeleiding en praktische hulp bieden bij een crisis.

Hoe krijg ik maatschappelijke opvang?

Neem contact op Iris Zorg, die de maatschappelijke opvang verzorgt. Contactgegevens staan op de website van Iris Zorg.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychische problemen bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis of autisme.

Er zijn diverse vormen van beschermd wonen, waarbij je zoveel mogelijk zelfstandig blijft. Daarbij krijg je begeleiding naar meer zelfstandigheid en leer je verantwoordelijk om te gaan met geld en woonsituatie.

Hoe krijg ik toegang tot beschermd wonen?

Neem contact op met het sociaal loket (0572) 34 77 99

Gemeente Deventer is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Raalte.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je bellen met het Sociaal Loket (0572) 34 77 99