Maatregelen

Noodbevel

Een noodbevel richt zich specifiek op één of enkele personen. De bekendmaking van een noodbevel vindt plaats bij degene(n) tot wie het bevel zich richt. Overtreding van een noodbevel is een misdrijf.

Noodverordening

De noodverordening richt zich tot een grote groep en is vaak van langere duur. De noodverordening geldt voor een afgebakend gebied. Zo kan de burgemeester bijvoorbeeld een noodverordening afkondigen wanneer er een groot evenement plaatsvindt en men vreest voor ernstige wanordelijkheden. Een noodverordening dient algemeen bekend te worden gemaakt en het schenden van de verordening is een overtreding. In de gemeente Raalte was tijdens het bezoek van Koningin Beatrix op 28 augustus 2009 een noodverordening van kracht. Er waren aanwijzingen voor ordeverstoringen. Uit voorzorg is er een noodverordening in het leven geroepen en op basis hiervan mocht er onder andere preventief gefouilleerd worden en waren demonstraties verboden.