Verkeersmeldingen

Heeft u een vraag over verkeersveiligheid of parkeren in uw straat? Maak dan een verkeersmelding. Kijk voordat u een melding maakt eerst naar onderstaand overzicht met veel gestelde vragen. Wij krijgen regelmatig vragen van inwoners en hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Misschien vindt u hier al het antwoord op uw vraag.

Heeft u hulp nodig bij de aanpak van verkeersonveilige situaties, dan kunt u terecht bij het Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland.

Kan de gemeente extra parkeerplaatsen aanleggen?

Wij ontvangen regelmatig verzoeken voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Er is sprake van een parkeerprobleem als er wekelijks geen parkeerplaats binnen een straal van 50 meter van huis te vinden is. Bij grote parkeerproblemen starten wij een parkeeronderzoek. Het hangt van de mogelijkheden én van wat ruimtelijk wenselijk is af of er extra parkeerplaatsen kunnen komen. In oude wijken is uitbreiding bijvoorbeeld lastig. Extra parkeerplaatsen gaan bijna altijd ten koste van groen of van een speelplek. Daarom kan het voorkomen dat het parkeerprobleem in uw wijk niet direct opgelost kan worden.

Bij groot onderhoud of herinrichting van een woonwijk of straat nemen wij structurele parkeerproblemen altijd mee bij het maken van plannen.

Er wordt in mijn buurt op het gras, de stoep of voor een uitrit geparkeerd. Mag dat?

Nee, op het gras, de stoep of voor een uitrit parkeren mag niet. Ervaart u overlast? Vaak kunt u ook zelf iets doen. Wij raden aan om eerst in gesprek te gaan met de veroorzaker van het probleem. Is er structureel parkeeroverlast waarbij een doorgang belemmerd wordt of er gevaarlijke situaties ontstaan? Maak dan een melding bij de gemeente.

De politie en de BOA zijn bevoegd om mensen te bekeuren.

Er staan vrachtwagens en aanhangers in onze wijk geparkeerd. Mag dat?

Het parkeren van een voertuig dat langer is dan 6 meter is binnen de bebouwde kom verboden tussen 18.00 en 8.00 uur.

Het parkeren van een aanhanger, caravan of ander voertuig voor niet-dagelijks vervoer op de openbare weg, is drie achtereenvolgende dagen toegestaan. Zo krijgt u voldoende tijd om uw caravan of aanhanger klaar te maken voor een vakantie of verhuizing.

Hoe zit het met voorrang in een 30 km/uur zone?

In een 30 km/zone is al het verkeer gelijk, dit betekent dat rechts voorrang heeft. Door de voorrang niet apart te regelen is voor de weggebruiker de verkeerssituatie duidelijker, omdat overal (ook landelijk) dezelfde regel geldt. Dit is een verbetering voor de verkeersveiligheid. Een uitzondering op deze regel zijn kruispunten van wijkwegen met fietspaden die tot de hoofdfietsstructuur behoren. Dit soort fietspaden worden in de voorrang afgewikkeld en is op straat zichtbaar gemaakt met bebording en markering.

Kan ik een zebrapad aanvragen bij de gemeente?

Binnen een 30 km zone willen we liever geen voetgangersoversteekplaats aanleggen, omdat een zebrapad kan zorgen voor schijnveiligheid. Een zebrapad (voetgangersoversteekplaats) wordt alleen bij hoge uitzondering aangelegd. De uitzonderingen zijn alleen van toepassing op staten waar zeer veel autoverkeer rijdt en waar oversteken regelmatig plaatsvindt.

In mijn straat wordt (te) hard gereden. Kan de gemeente daar wat aan doen?

Wekelijks komen er één of meerdere meldingen binnen over (te) hard rijdend verkeer. Hard rijden wordt vooral in woonwijken vaak veroorzaakt door de bewoners zelf. Bewoners kennen de weg met alle kuilen en oneffenheden of bijvoorbeeld bezorgdiensten. Ga indien mogelijk het gesprek met elkaar aan.

Handhaving op snelheid is een bevoegdheid die alleen bij de politie ligt. U kunt rechtstreeks de politie benaderen voor handhaving, op het algemene nummer 0900-8844.

Als gemeente ondernemen wij niet direct actie als er te hard wordt gereden, maar wij blijven wel de verkeersveiligheid in onze gemeente verbeteren. Zo werken wij met een jaarlijkse verkeersagenda waarin een overzicht staat van alle ongevallen, snelheden en meldingen over te hard rijden en onveilige situaties. Blijkt hieruit dat er in uw straat vaak te hard wordt gereden of er een onveilige situatie is? Dan gaan wij onderzoeken of wij maatregelen kunnen nemen. Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals landelijke richtlijnen, doorgang voor hulpdiensten, trillingen en de financiën.

Ook als uw straat toe is aan grootschalig onderhoud besteden wij extra aandacht aan de weginrichting en maken wij samen met u en uw buren een herinrichtingsplan.

Plaatsen verkeersborden

Wij plaatsen alleen borden als dit wettelijk verplicht is of als dit de verkeersveiligheid verbetert.

Kan ik een bord 'spelende kinderen' aanvragen bij de gemeente?

In woonwijken plaatsen we deze borden niet omdat weggebruikers in woonwijken “spelende kinderen” op de weg kunnen verwachten. Alleen bij drukbezochte speeltuintjes en scholen in de woonwijken, plaatsen we soms dit bord. Afhankelijk van de situatie.

Kan ik een verkeersmaatje (Viktor Veilig) aanvragen bij de gemeente?

Verkeersmaatjes, ook wel Viktor Veilig genoemd, zijn gele of groene kunststoffen poppetjes die soms te vinden zijn in met name kinderrijke straten en wijken. Deze verkeersmaatjes plaatsen of vergoeden wij niet, maar kunnen bewoners of lokale organisaties zelf aanschaffen of plaatsen.

Kan ik een (verkeer)spiegel aanvragen voor een kruispunt in mijn straat?

Wij plaatsen liever geen spiegels. Een spiegel kan schijnveiligheid geven. Je weet nooit zeker dat een bestuurder al het verkeer op de kruisende weg in de spiegel ziet. Ook kan een spiegel zorgen voor een vertekenend beeld, waardoor de snelheid van het naderende verkeer niet goed kan worden ingeschat. In enkele gevallen, wanneer er echt niets te zien is, plaatsen wij een spiegel.