Meteen melden

Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat of buurt, dan vinden wij het fijn als u dat aan ons meldt. Wij kunnen dan gelijk actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal. Ook als u ergens overlast van heeft, kunt u dat melden. Kleine gebreken en ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

U kunt een melding maken over:

Verlichting

U kunt een melding maken over:
 
 • Kapotte lamp
  Voor het vervangen van een kapotte lamp in een lantaarnpaal wordt een hoogwerker gebruikt. De hoogwerker is 1 dag in de week beschikbaar en daarom wordt er volgens een schema gewerkt. In het schema zijn 5 routes opgenomen, waarmee de hele gemeente bereikt wordt. Na uw melding kan het dus maximaal 5 weken duren voordat de lamp vervangen wordt.
   
 • Schade aan de lantaarnpaal
  Als er schade is aan een lantaarnpaal, waardoor er direct gevaar is, bel dan direct met het gemeentehuis (0572) 34 77 99. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met de storingsdienst. Meld hierbij het nummer van de lantaarnpaal. U vindt dit nummer op enige hoogte aan de straatzijde van de lantaarnpaal.
   
 • Afdekplaatje lantaarnpaal ontbreekt (0572 347 799)
  Is er schade aan de afdekplaat of ontbreekt de afdekplaat waardoor de bedrading zichtbaar is? Dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken. Bel direct met het gemeentehuis (0572) 347 799. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met de storingsdienst. Meld hierbij het nummer van de lantaarnpaal. U vindt dit nummer op enige hoogte aan de straatzijde van de lantaarnpaal.
   
 • Verkeerslichten
  De verkeerslichten worden beheerd door Rijkswaterstaat (kruisingen met N35) en de provincie (N348). Storingen kunt u doorgeven via het meldpunt van de Provincie Overijssel, telefoonnummer (038) 425 24 23.

melding maken openbare ruimte

Wegen en (fiets)paden

U kunt een melding maken over:

 • Straatreinigen (bekijk het veegschema)
 • Wandel- en fietspaden
 • Wegen
 • Gladheidsbestrijding
 • Glas of olie op het wegdek (0572 347 799)

Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Bijvoorbeeld bij glas of olie op het wegdek. Bel direct met het gemeentehuis (0572) 34 77 99. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met de storingsdienst.

melding maken openbare ruimte

Groen, bermen en sloten

U kunt een melding maken over:

 • Bermen buitengebied
 • Bladbakken
 • Bomen
 • Grasmaaien binnen de bebouwde kom
 • Japanse Duizendknoop of Reuzenberenklauw
 • Onderhoud plantsoenen
 • Onkruid op verharding
 • Sloten en vijvers
 • Stormschade
  Omgevallen bomen of afgerukte takken als gevolg van een storm kunnen schade veroorzaken. Dit kunt u bij de gemeente melden. Heeft u financiële schade die door de storm is veroorzaakt? Meld deze dan eerst bij uw eigen verzekeraar. Bekijk het overzicht 'wie bel ik waarvoor'.

Op de informatiepagina over maaien vindt u meer informatie over waar en hoe vaak de gemeente maait.

melding maken openbare ruimte

Eikenprocessierups

Ook dit jaar hebben we te maken met de eikenprocessierups. We bestrijden de rups op verschillende manieren. Zo proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wilt u een melding maken? Bekijk dan eerst onderstaande informatie. Misschien vindt u hier al het antwoord op uw vraag/melding. Ga voor meer informatie naar raalte.nl/eikenprocessierups.

 • Binnen de bebouwde kom behandelen we de gemeentelijke eiken preventief. Op de bestrijdingskaart ziet u waar we welke bestrijdingsmethode toepassen.
 • Buiten de bebouwde kom behandelen we alleen gemeentelijke eiken langs (hoofd)schoolroutes en rond kinderdagverblijven, begraafplaatsen en dagbestedingen. Ook nemen we eiken die dit jaar gesnoeid zijn mee. De betreffende locaties ziet u op de bestrijdingskaart.
 • Eiken op particulier terrein: de terreineigenaar is verantwoordelijk voor de bestrijding. Bekijk onze tips.
 • Herken een eikenprocessierups: ze zijn grijsgrauw van kleur, hebben lichtgekleurde zijkanten en lange brandharen. Meer informatie.
  • Is de rups niet behaard? Dan is het geen eikenprocessierups.
  • Zijn de haren donker of fel gekleurd? Dan is het geen eikenprocessierups.
 • Herken een nest: een bolvormige bruine zak aan de stam van de eik (meestal in de oksel van een tak of vlakbij of in de grond)
  • Is het nest ingekapseld in wit spinsel? Dit is waarschijnlijk een nest van de spinselmot.

eikenprocessierups

melding maken openbare ruimte

Tip: vermeld daarbij duidelijk de betreffende locatie. 

Overlast dieren en ongedierte

De gemeente bestrijdt overlast van dieren/ongedierte in de openbare ruimte. Voor overlast op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen.

U kunt een melding maken over:

 • Ratten en muizen
 • Steenmarters
 • Overige dieren, zoals konijnen, mollen, roeken en wespen

Heeft u overlast van een bijenzwerm? Dan kunt u contact opnemen met de Sallandse Bijenvereniging st. Imelda of BijenVereniging Heino. De imkers van de bijenvereniging zijn bereid de zwerm bijen te scheppen.

melding maken openbare ruimte

Riolering

Is het riool verstopt of zijn er andere problemen met het riool? Dan kunt u een melding maken. Dat geldt ook voor problemen met een straatput of straatkolk. Tip: bekijk eerst het stappenplan over wat te doen bij een verstopt riool.

Als er direct gevaar is of u ervaart grote overlast door verstopping, bel dan direct met het gemeentehuis (0572) 34 77 99. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met de storingsdienst.

melding maken openbare ruimte

Banken, bakken en palen

U kunt een melding maken over:

 • Afvalbakken
 • Banken
 • Paaltjes en hekjes
 • Verkeersborden, straatnaam- en bewegwijzeringsborden

melding maken openbare ruimte

Afval

U kunt een melding maken over:

 • Afval rondom verzamelcontainers
 • Gedumpt afval: alle afval dat in of langs de berm wordt aangetroffen
 • Gemeentelijke afvalbakken
 • Zwerfafval

Het legen van de afvalbakken wordt volgens planning uitgevoerd. Wilt u iets melden over de afvalcontainers van de ROVA? Dan kan rechtstreeks via ROVA.

melding maken openbare ruimte

Begraafplaatsen

Het groen op de begraafplaatsen wordt door de gemeente onderhouden. Verzakkingen naast grafmonumenten worden aangevuld. Meldingen over onderhoud aan begraafplaatsen kunt u doorgeven.

melding maken openbare ruimte

Openbare gebouwen

Constateert u schade aan een openbaar gebouw, zoals kapotte ruiten of graffiti? Dan horen wij dat graag.

melding maken openbare ruimte

Sportvelden en speelplekken

Speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd. Aangetroffen gebreken worden hersteld. Tussentijdse schade kunt u doorgeven. Dat geldt ook voor schade aan op rondom sportvelden.

melding maken openbare ruimte