Toelichting bestrijdingskaart

Deze pagina gaat alleen over de bestrijdingskaart van de eikenprocessierups. Algemene informatie over de processierups vindt u op www.raalte.nl/eikenprocessierups. Daar vindt u ook een overzicht met antwoorden op de meest gestelde vragen.

Door onze aanpak waren er in 2020 ruim 40% minder overlastmeldingen dan in 2019. Daarom gaan we in 2021 door met ongeveer dezelfde manier van bestrijding. Daarmee hopen we de overlast nóg verder te verminderen. De overlast 100% wegnemen kan niet.

Bestrijdingskaart

In en rondom Raalte worden ruim 10.000 eiken preventief bestreden met nematoden (aaltjes) of bacterie preparaat (Bt). Op de bestrijdingskaart ziet u welke bomen al vóór de overlast worden/zijn behandeld. En met welk biologisch middel.

Het is onmogelijk om alle ruim 27.000 eiken van de gemeente in kaart te brengen. Het kan daarom zijn dat er een eik niet op de kaart staat. Dat wil niet zeggen dat deze eik niet wordt behandeld. Als de boom in een straat staat waar de rest van de eiken wél behandeld worden, dan is de kans groot dat deze boom ook wordt meegenomen.

Op de bestrijdingskaart ziet u: 

  • Welke gemeentelijke eiken er dit jaar vroegtijdig worden behandeld met biologische bestrijdingsmiddelen; 
  • Welk middel er op welke plek wordt gebruikt;
  • Welke bomen niet worden behandeld en waarom dat zo is.

Het is belangrijk om te weten dat:

  • De vlinderkaart van de Vlinderstichting en de Wet Natuurbescherming de basis vormen voor onze bestrijdingskaart;
  • Bomen waar vorig jaar veel nesten in zaten, of waar veel klachten over zijn geweest, zijn stuk voor stuk bekeken. Soms is er dit jaar wel bestrijding mogelijk, maar soms ook niet.
  • Net als vorig jaar ook eiken op het terrein van scholen en sportparken door ons behandeld worden.

Toelichting onderdelen op de kaart

Kleur Titel Uitleg
Paars Preventief behandelen met bacteriën (+ zuigen) Deze eiken behandelen we met bacteriën. Dit gebeurt overdag, en vanaf het moment dat er wat meer blad aan de bomen zit (2e helft van april, begin mei).
Lichtblauw Preventief behandelen met aaltjes (+ zuigen) Deze eiken behandelen we met aaltjes. Dit gebeurt na zonsondergang, vanaf het moment dat de rupsen uit hun ei komen en er nog (bijna) geen blad aan de bomen zit (vanaf 2e week april).
Lichtgroen Natuurlijke bestrijding via bloemzaad en nestkasten Deze locaties behandelen we door in te zetten op natuurlijke beheersing (met nestkasten en bloemrijke bermen).
Donkergroen Natuurlijke bestrijding via bloembollen, bloemzaden en nestkasten Deze locaties behandelen we door in te zetten op natuurlijke beheersing (met nestkasten, bloemrijke bermen en bloembollen).
Roze Niet behandelen (laagrisicozone) Deze eiken behandelen we niet. Hier komen relatief weinig mensen. De nesten veroorzaken hier waarschijnlijk weinig overlast of overlast voor maar een kleine groep mensen.
Bruin Niet behandelen (bij wet beschermde vlinders) Deze eiken behandelen we niet. In de omgeving zijn beschermde vlinders gezien. Er staan planten of kruiden onder de eik die de vlinders gebruiken om zich voort te planten. 
Wit/beige Niet behandelen (niet bereikbaar)  Deze eiken behandelen we niet omdat onze machines er niet bij kunnen. 

Vlinderkaart zones

De vlinderkaart van de Vlinderstichting en de Wet Natuurbescherming vormen de basis voor onze bestrijdingskaart. Op die kaart staat waar (beschermde) vlinders zijn gezien. Het kan gaan om één vlinder van één soort, of juist om veel vlinders. Om die plek wordt een cirkel getrokken, omdat dat het gebied is waar die vlinder is aangetroffen.

  1. Maatwerk i.v.m. bij wet beschermde vlinders: Hier is een wettelijk beschermde vlinder gezien. Als de eik belangrijk is voor de vlinder, of als er belangrijke planten onder de eik staan, bespuiten we de eik niet. De overige eiken worden dan wel bespoten.
  2. Maatwerk ivm niet bij wet beschermde vlinders: Hier zijn vlinders gezien die niet wettelijk beschermd zijn. Hier wordt in elk geval niet gespoten met bacteriën, maar met aaltjes.