Het voorkomen van overlast in de toekomst

Doen jullie mee aan landelijke onderzoeken?

De gemeente Raalte doet mee aan een tweejarig onderzoek naar de maatschappelijke impact van de eikenprocessierups en een betere monitoring en beheersing van de rups. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research in samenwerking met Nivel en partners van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. De nieuwe inzichten moet leiden tot een verbeterde Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. Meer informatie over het onderzoek.

Wat doet de gemeente op lange termijn?

Op de lange termijn doen we veel om de biodiversiteit te vergroten. Er komen dan meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit doet de gemeente door bijvoorbeeld:

  • aanleg van meer afwisselend (openbaar) groen.
  • aanplant van verschillende bomensoorten en minder eiken.
  • het aanleggen van meer bloemenlinten/ bloembollenlinten.
  • meer nestkastjes voor koolmezen, pimpelmezen en vleermuizen, vooral in het buitengebied.
  • inzaaien van geschikte bermen en groenstroken met bloemenmengsels.
  • extensief maaibeheer om biodiversiteit te bevorderen.

Op de digitale kaart van Groen Samen Doen vindt u een overzicht van verschillende biodiversiteitsstroken en initiatieven in de gemeente Raalte.

Plant de gemeente nog steeds eikenbomen?

De eik is een mooie boom met veel belang voor de natuur en de geschiedenis van de gemeente Raalte. De boom hoort hier thuis. Wel planten we nu zo min mogelijk eiken, en meer andere soorten bomen en planten.