Bestrijding van de eikenprocessierups

Wat doet de gemeente om de overlast te verminderen?

We bestrijden zo vroeg mogelijk met biologische bestrijdingsmiddelen. Dat is al voordat de rups zijn brandharen krijgt. Daarnaast zuigen we de overgebleven nesten weg die voor ernstige overlast zorgen. Tegelijkertijd gaan we aan de slag om door middel van natuurlijke bestrijding op de lange termijn de overlast te beperken.

Hoe kan het dat er in sommige behandelde eiken toch rupsen of nesten zitten?

De overlast 100% wegnemen gaat nooit lukken. Uitroeien van de eikenprocessierups is gewoon niet mogelijk en ook niet nodig. In de behandelde eiken zitten ongeveer 60-80% minder rupsen. Waar vorig jaar bijvoorbeeld 20 nesten in een boom zaten, zijn dat nu misschien 4 tot 8 nesten. We verwachten ook dat die nesten kleiner zijn dan vorig jaar. Het succes van de behandeling is ook afhankelijk van het weer en de nauwkeurigheid waarmee de bestrijding kan worden uitgevoerd. We houden de rupsen en nesten zelf ook in de gaten.

Waar bestrijdt de gemeente preventief?

Binnen de bebouwde kom behandelen we alle gemeentelijke eiken, waar veel mensen komen, preventief. Door op drukbezochte locaties preventief te bestrijden proberen we de overlast van de eikenprocessierups zo beperkt mogelijk te houden. Buiten de bebouwde komen behandelen we preventief alle gemeentelijke eiken:

  • langs (hoofd)schoolroutes.
  • rond kinderdagverblijven, begraafplaatsen en dagbestedingen.
  • die dit jaar gesnoeid worden.

Op de bestrijdingskaart ziet u waar we welke bestrijdingsmethode toepassen.

Wat doet de gemeente als er, ondanks de bestrijding, toch nog rupsennesten komen?

De overlast 100% wegnemen is onmogelijk. Door onze aanpak proberen we de overlast met 60-80% te verminderen. Is er ondanks de preventieve bestrijding toch sprake van overlast van de eikenprocessierups? Dan zuigen we de nesten indien mogelijk weg. Dit doen we alleen in prioritaire gebieden binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom langs (hoofd)schoolroutes en rond kinderdagverblijven, begraafplaatsen en dagbestedingen.

Welke natuurlijke bestrijdingsmiddelen zetten jullie in?

We bestrijden de rups tot het natuurlijk evenwicht is hersteld. Dat duurt een aantal jaren, en dit moeten we samen doen. Hiervoor zijn meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups nodig. Daarom investeren we de komende jaren in:

  • aanleg van meer afwisselend (openbaar) groen.
  • aanplant van verschillende bomensoorten.
  • het aanleggen van meer bloemenlinten/ bloembollenlinten.
  • meer nestkastjes voor koolmezen, pimpelmezen en vleermuizen, vooral in het buitengebied.
  • inzaaien van geschikte bermen en groenstroken met bloemenmengsels.
  • extensief maaibeheer om biodiversiteit te bevorderen.

Om de eikenprocessierups onder controle te krijgen hebben we uw hulp hard nodig! Kijk hoe u zelf uw (gevel)tuin of balkon kunt vergroenen.

Hoe weet ik waar jullie welke bestrijdingsmethode inzetten?

De digitale kaart biedt een overzicht van waar én hoe we de eikenprocessierups bestrijden.

Waarom houden jullie rekening met de vlinderkaart?

De vlinderkaart van de Vlinderstichting en de Wet Natuurbescherming vormen de basis voor onze bestrijdingskaart. Dit doen we om de eikenprocessierups te bestrijden met respect voor andere vlindersoorten.

Waarom gebruiken jullie het biologische middel Bt (Biologisch bacteriepreparaat)?

We streven ernaar om een natuurlijk evenwicht te ontwikkelen tussen de eikenprocessierups en haar natuurlijke vijanden. We doen verschillende onderzoeken naar natuurlijke bestrijdingsmethodes, zoals nestkasten, vleermuiskasten en bloemrijke bermen. Dit vergt echter tijd. Om te voorkomen dat de rups dit jaar onbeheersbaar wordt, kiezen we er nu voor om ook op deze manier te bestrijden.

Waarom bestrijden jullie zo vroeg in de ochtend?

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken moet de preventieve behandeling met Bt (Bacterie Preparaat) erg precies gebeuren. In korte tijd moeten veel bomen behandeld worden. Timing is erg belangrijk. Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Zo mag er weinig wind staan, mag het niet regenen en moet de temperatuur overdag het liefst boven de 15 graden uitkomen. Hierdoor kan het voorkomen dat we vroeg moeten beginnen met de preventieve behandeling.

Werken jullie samen met andere gemeenten?

De eikenprocessierups zorgt niet alleen voor overlast in de gemeente Raalte. De rups zorgt in heel Nederland voor problemen. Daarom zijn alle antwoorden en informatie over de eikenprocessierups samengebracht bij het landelijke Kennisplatform Processierups. Op het Kennisplatform Processierups vindt u handige informatie om te helpen bij het verminderen en voorkomen van overlast veroorzaakt door processierupsen.