Lubbers 140 jaar in dienst bij de gemeente Raalte!

140 jaar, horen we je al denken, hoe kan dat dan?! Het verhaal begint in 1882, toen in de raadsvergadering werd besloten om de overgrootvader van onze Tonnie Lubbers in dienst te nemen. De gemeente Raalte was namelijk op zoek naar een vaste medewerker, welke met het opzicht over de wegen, waterleidingen en bruggen zal worden belast. De overgrootvader van Tonnie, genaamd Gerrit Willem Lubbers, werd op 1 september 1882 aangesteld als vaste wegwerker op een bezoldiging van 5 gulden per week.

Tonnie heeft echte ambtenarengenen. Want niet alleen zijn overgrootvader werkte bij de gemeente Raalte. Ook zijn opa en vader waren hier hun hele leven dienst. Hij is nu dus de vierde generatie die zijn carrière voltooit bij de gemeente Raalte. Hij vertelt ons over dit bijzondere moment en hoe dit zo gekomen is. “Mijn drie voorgangers vonden het blijkbaar nodig om bij de gemeente Raalte te werken. Allemaal hebben we bij Openbare Werken gewerkt. Dus wegen, rioleringen, beheer en onderhoud. Vroeger was domein Ruimte, waar ik nu zit, Openbare Werken. Ik weet niet anders dan dat er vroeger werd gesproken over de gemeente. Mijn opa sprak over zijn vader en mijn vader weer over zijn vader.”

Ploegbaas en opzichter

In april 1916 volgde Tonnie’s opa, Anton Lubbers. Hij werkte bij de Algemene Dienst en moest alles klaarzetten voor de varkensmarkt. Het gezin woonde toen nog in Raalte, maar verhuisden naar Heeten omdat Anton daar ploegbaas werd. Toen later Tonnie’s vader Willem terugkwam na zijn dienstplicht in Indië zocht hij werk. Zijn vader, Anton dus, wist nog wel een leuke baan bij de gemeente. Dat was in 1950. Zo werkte Willem 8 jaar lang samen met zijn vader bij Beheer en Onderhoud. Hij werd ploegbaas en later opzichter. “Dat was zwaar werk,” legt Tonnie uit. “Het waren toen nog vooral zandwegen, en dat ging met schop en kruiwagen. Ook de schaftketen waren er nog niet. Dus bij regen gingen ze schuilen bij de dichtstbijzijnde boer.”

Leerling tekenaar

In 1973 begon Tonnie zijn loopbaan bij de gemeente Raalte. Als eerste van de vier niet bij de buitendienst, maar als tekenaar. Nadat hij de LTS had gedaan, werkte hij 2 jaar in de bouw om ervaring op te doen en om te mogen starten bij de MTS. Als leerling tekenaar kon hij daarna beginnen bij de gemeente Raalte. “Ik dacht toen: ik verdien nu minder, maar ik heb wel een vaste baan. Dat vond ik belangrijk. Ik had natuurlijk ook een goed voorbeeld van de drie generaties voor mij dat de gemeente Raalte een goede werkgever was. Ik hoorde de goede en de minder goede verhalen. In al die jaren heb ik in de avonduren allerlei cursussen en opleidingen gevolgd, met en bij collega’s thuis. Waaronder tekenaar, opzichter tekenaar, toezichthouder, openbare verlichting, verkeerstechniek en verkeersregeltechniek. Ik heb verschillende functies gehad, waarvoor ik deze opleidingen kon gebruiken. En zo ben ik 5,5 jaar geleden voor een laatste keer geswitcht naar cluster Verkeer. In de 50 jaar dat ik hier heb gewerkt maakte ik natuurlijk veel leuke en ook minder leuke dingen mee. Maar de gemeente Raalte heeft mij altijd gesteund, en ik was er altijd voor hen. Door de flexibele werktijden en houding van de gemeente heb ik ook al die jaren handbaltrainer en -scheidsrechter kunnen zijn. Jarenlang heb ik jonge scheidsrechters begeleid naar een internationale carrière en zelf ook gefloten op het hoogste niveau. Ik kreeg daar de ruimte voor om dit allemaal te doen. Zelfs verlof om naar het buitenland te gaan om jonge scheidsrechters te begeleiden bij internationale wedstrijden.”

Ambtenaar Openbare Werken

Op 1 april 2023 gaat Tonnie na 50 dienstjaren bij de gemeente Raalte met pensioen en komt er een einde aan Lubbers in dienst bij de gemeente Raalte. Tonnie’s kinderen volgen hem niet op als ambtenaar bij Openbare Werken. “Maar,” zegt Tonnie, “Mijn zoon heeft zijn eigen bedrijf Drone Your Future, in filmproducties, social media beheer en grafische vormgeving. Dus hij volgt zijn opa wel op. Zijn grootste hobby was destijds namelijk video’s maken. Hij heeft veel bruiloften, evenementen en de omgeving van Heeten gefilmd.” 

Recht door zee

“Mijn voorgangers waren alle drie recht door zee. Ze zeiden altijd waar het op stond. Dat kun je uit het archief wel opmaken, toen mijn opa in 1928 samen met zijn collega’s vroeg om een loonsverhoging aan de gemeenteraad. En wel met 0,45 gulden met uur. Het zal dus wel in de genen zitten. Ik hoor het thuis, op het werk en in de sport niet anders. Afspraken die ik maak, kom ik na. Mensen weten wat ze aan mij hebben. Zo waren mijn overgrootvader, opa en vader ook. Ook als er weerstand is, durven we onze mening te geven. Door duidelijk te zijn en te zeggen waar het opstaat, ben ik eerlijk. Dat is voor mij echt een norm. Ik kan er slecht tegen als anderen oneerlijk behandeld worden. Bij de gemeente Raalte, en in het bijzonder cluster Verkeer, kan en mag ik zijn wie ik ben. Ik krijg de vrijheid en wordt op de juiste manier ingezet, waardoor recht door zee zijn een goede eigenschap is.”