Lintjesregen 2022

Van links naar rechts groepsfoto: Burgemeester Martijn Dadema, Doortje Offenberg, Hanneke Elbers-Noordman, Jan Koenjer, Annette Kiekebosch, Maria Buijvoets, Miny Melenhorst-Eikelboom, Bennie Lokate, Willie Mars, Ben Nijboer, Wim Hollegien, Egbert Bomhof.

 

Dit jaar ontvingen 11 inwoners uit de gemeente Raalte ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke Onderscheiding. De Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau is toegekend aan 9 Raaltenaren. Twee Raaltenaren mogen zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Burgemeester Martijn Dadema ontving in het gemeentehuis op dinsdag 26 april de inwoners die dit jaar een Koninklijke Onderscheiding ontvingen en zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Op www.raalte.nl/lintjesregen vindt u meer informatie over waarom de gedecoreerden een Koninklijke Onderscheiding ontvingen. Onder de foto staat een korte samenvatting vermeld.

Egbert Bomhof (74) Heino

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Egbert Bomhof is jarenlang vrijwilliger geweest bij VV Heino. Hij was jeugdtrainer, lid van het jeugdbestuur, wedstrijdsecretaris, accommodatieplanner, coördinator van de jeugdscheidsrechters en opleidingen, initiator van de voetbalschool, initiator en organisator van het internationaal jeugdtoernooi Pompcup en oprichting van het walking football. Ook is Egbert vrijwilliger bij Dorpshuus Heino geweest, hij was gastheer en verzorgde de horecavoorziening. Tegenwoordig is Egbert vrijwilliger bij Stichting Vrienden van de Tippe. Hij coördineert de werkzaamheden, verzorgt de kassadienst en is lid van de groenploeg. Daarnaast is Egbert vrijwilliger bij Stichting Evenmens in Raalte, waar hij het vervoer verzorgt van een jongen met een beperking naar de dagbesteding in Dedemsvaart.Ten slotte nam Egbert samen met zijn partner een 16-jarige jongen in huis genomen in verband met zijn thuissituatie. In eerste instantie tijdelijk, maar al snel werd dit permanente zorg.

Maria Buijvoets (71) Raalte

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1980 is Maria Buijvoets al vrijwilliger. Ze was vrijwilliger bij het speciaal onderwijs De Zonnehof in Raalte. Ze ondersteunde de danslessen en begeleidde leerlingen tijdens hun stage. Daarnaast was Maria vrijwilliger bij het Vormingscentrum in Raalte waar zij cursusleider was. Ook was Maria vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Raalte. Ze was coördinator van de werkgroep Jeugd Rode Kruis. Tegenwoordig is Maria vrijwilliger bij KansPlus, waar zij teamleider is van de Soos, coördinator van de vrijwilligers, begeleider van de stagiaires en organisator van diverse bijeenkomsten. Ook verzorgt zij de boodschappen en onderhoudt de contacten met de leden en de zorginstellingen en coördineert de aanschaf van nieuwe materialen.

Hanneke Elbers-Noordman (74) Raalte

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hanneke Elbers-Noordman is naast bestuurslid bij de R.K. kerk in Raalte, ook voorzitter van de ponyclub Stichting Steffenruiters en vrijwilliger bij de Hartkamp geweest. Bij de Hartkamp hielp zij bij het schenken van koffie, het koken en serveren van maaltijden en het begeleiden van activiteiten. Tegenwoordig is Hanneke vrijwilliger bij De Zonnebloem, waar zij 10 à 12 middagen per jaar organiseert voor eenzame ouderen en bezoekwerk verricht. Tijdens de coronatijd verzorgde ze attenties voor de deelnemers bij feestdagen. Ook is ze vrijwilliger bij De Cirkel in Raalte, waar zij hand-en-spandiensten verricht, bewoners verzorgt en families begeleidt. 

Wim Hollegien (71) Raalte

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al meer dan 30 jaar is Wim Hollegien vrijwilliger bij Tennisvereniging Mariënheem, waar hij het onderhoud van de tennisbanen ven het clubgebouw verzorgt. Daarnaast verricht hij schoonmaakwerkzaamheden en barwerkzaamheden. Ook is Wim vrijwilliger bij Muzieknetwerk Salland, waar hij het vervoer van muziekinstrumenten van en naar basisscholenverzorgt. Daarnaast zet hij de instrumenten klaar, onderhoudt hij de instrumenten en verzorgt hij de jaarlijkse schoonmaak van de instrumenten. Bij de Fanfare St Caecilia in Heeten is Wim wrijwilliger en bestuurslid/secretaris. Hij organiseert onder andere de vlooienmarkt en het ophalen van oud papier.

Annette Kiekebosch (64 jaar) Raalte

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Annette Kiekebosch was choreograaf en organisator van de dansmariekes bij De Stöppelkaters en Asserdorperzotten. Daarnaast is Annette groepsleider bij de Scouting Miguel Pro Groep geweest. Tegenwoordig verzorgt ze danslessen bij KansPlus. Ze is oprichter van de groep Werelddansen. Daarnaast is ze oprichter van de Theatergroep Plekje op het Podium en verzorgde theaterlessen voor kinderen met een achterstand. Tegenwoordig is ze vrijwilliger bij Angeli Custodes en verzorgt ze verhalenmiddagen voor de bewoners. Ook is ze medeoprichtster en vrijwilliger bij de Vertelkring Sprekend Raalte, waar ze vertelavonden organiseert en verhalen vertelt in verpleeg- en verzorgingshuizen, op scholen, bij evenementen en bij jubilea. Ten slotte is ze vrijwilliger bij de Parochie Heilig Kruis in Raalte, waar ze zich in zet voor de werkgroep Jeugd, betrokken was bij de fusie van kerken in de regio en organiseert activiteiten vanuit het Spiritualiteitscafé. Annette Kiekebosch heeft zich ingezet voor alle groepen van de Basisschool De Hartkamp te Raalte, met name op het terrein van toneel, verhalen en dans.

Jan Koenjer (69) Mariënheem

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1981 is Jan Koenjer betrokken bij geloofsgemeenschap Mariënheem. Hij was lector, lid van de pastoraatsgroep, lid van de werkgroep "Woord & Communievieringen"en voorzitter van het kerkkoor Media Vita. Ook was Jan lid van de avondwakegroep, bestuurslid en secretaris. Als afgevaardigde van het parochiebestuur was Jan lid van de projectgroep Raalte ter realisatie van een RK geloofsgemeentschap voor Raalte-dorp. Daarnaast was Jan regisseur bij Toneelvereniging de Heemspelers, secretaris en vrijwilliger bij De Assendorperzotten en penningmeester bij Stichting de Cirkel en bij de werkgroep 75 jaar Vrijheid Mariënheem. 

Bennie Lokate (70) Heeten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bennie Lokate is vrijwilliger bij Salland Zotten, waar hij barmedewerker is en ondersteunt bij de organisatie van de carnavalsoptocht. Ook is Bennie vrijwilliger bij SV Heeten. Daar is hij coördinator en medewerker van de kantine. Daarnaast is Bennie bestuurslid bij de KBO-PCOB, waar hij allerlei activiteiten organiseert, zoals de jaarlijkse busreis. Hij is lid van de werkgroep Heeten Durft en het kernteam, waarbij hij wekelijks een volleybalwedstrijd organiseert en scheidsrechter is. Ook is hij lid van een werkgroep voor ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Bennie is vrijwilliger geweest bij Kulturhus Trefpunt Heeten en verzorgde de begeleiding en coördinatie tijdens de verbouwing. Ten slotte is Bennie chauffeur bij Buurtbus Salland en vrijwilliger bij de Stevenskamp, waar bij ondersteunt in de recreatiezaal, buddy en chauffeur is, de deurdienst en de boodschappen verzorgt.

Willie Mars (70) Luttenberg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al meer dan 50 jaar is Willie Mars vrijwilliger bij SDOL. Hij is er onder andere kantinebeheerder, trainer en leider van jeugd- en seniorenteams, scheidsrechter en grensrechter. Daarnaast is Willie voorzitter van jeugdgroep Aksie geweest en organiseerde o.a. de kampen Willie. Ook is Willie vrijwilliger bij Mannenkoor de Stroatkjals. Hij beheerde het archief, wierf sponsoren, organiseerde mede de festivals en verrichtte hand-en-spandiensten. Tegenwoordig houdt Willie zich bezig als vrijwilliger bij Stichting Sportbelang Luttenberg waar hij lopend voetbal voor ouderen heeft opgericht en hij voorzitter en trainer is. Ten slotte is hij voorzitter en vrijwilliger bij het Ouderenkoor Vespertied, waar hij de repetitieruimte gereed maakt en het vervoer voor de leden verzorgt. 

Miny Melenhorst-Eikelboom (74) Raalte

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Miny Melenhorst-Eikelboom is mantelzorger voor meerdere ouderen en buren. Ze helpt onder andere bij het doen van boodschappen, het huishouden, persoonlijke verzorging, onderhoud van de tuin, gezelschap houden en het onderhouden van contact met zorghulpverleners en de kinderen van de personen aan wie ze mantelzorg verleent.

Ben Nijboer (67) Heino

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ben Nijboer is (mede) oprichter geweest van stichting Boerderij De Viermarken in Enschede, stichting Pensionvoorzieningen Twente en stichting dr. A Doyerfonds. De stichting Pensionvoorzieningen Twente  startte een voorziening voor cliënten na hun behandelingstraject. Daarnaast werd een inventarisatie gemaakt van alle instellingen in de regio, hun doelstellingen en het aantal plaatsen, wat werd verwerkt in boekvorm en een geautomatiseerd systeem. Hiermee werden de plaatsingsmogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden inzichtelijker. Ben verrichtte deze activiteiten grotendeels op eigen initiatief en in eigen tijd. Onder zijn leiding werd uitgebreid tot drie eigen voorzieningen, in combinatie met een horecaopleiding voor leerlingen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Stichting dr. A. Doyerfonds stimuleerde en faciliteerde plaatselijke activiteiten waarmee discriminatie, uitsluiting en pesten onder de aandacht wordt gebracht, zoals toneeluitvoeringen en de bezoeken van schoolklassen aan o.a. Kamp Westerbork.

Daarnaast zette Ben zich in als bestuurslid bij Theatergroep Koeloeur en als vrijwilliger bij buurtvereniging ElsKas in Heino. Ook was Ben voorzitter van stichting Salland Glas.

Naast zijn fractieleiderschap bij VVD Raalte richtte Ben mede lokale politieke partij BurgerBelangen op. Tegenwoordig is Ben ook voorzitter van stichting Societé ter Heyne, die maatschappelijke activiteiten ondersteunen die niet in aanmerking komen voor subisidie of andere gelden, en van Stichting Sportbelangen in Heino, waar onder andere sporthal Heino behoort.

Doortje Offenberg (77) Heino

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Doortje Offenberg zette zich jarenlang in voor Unie Katholieke Bond van Ouderen. Ze is secretaris geweest van afdeling Heino, district Salland en regio Overijssel. Ook was ze lid van de ledenraad. Daarnaast is Doortje bestuurslid en plaatsvervangend secretaris van Stichting Ouderenwerk Heino geweest. Ze maakte zich sterk voor ouderen en mindervaliden in Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem. Ook organiseert ze het gemeenschappelijk eten met ouderen van de katholieke en protestants-christelijke ouderenbonden en het kerstdiner voor alleenstaanden. Tegenwoordig is Doortje vrijwilliger bij R.K. Parochie Emmanuel in Heino. Ze ondersteunt de kerkelijke vieringen in Het Wooldhuis en treedt zij op als lector bij vieringen.

Jaap Abbes (66) Laag Zuthem

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jaap Abbes is al sinds 1999 chauffeur en bestuurslid bij Buurtbusvereniging Heino. Daarnaast draagt hij zorg voor het maken van de chauffeursroosters en het bijhouden van de ledenadministratie. Daarnaast is Jaap vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Heino. Hij beheert de website en is diaken en lid van de beroepingscommissie geweest. Ook is Jaap vrijwilliger en sinds 2016 voorzitter van Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem. Ten slotte is jaap lid en voorzitter van Toneelvereniging Hakke Takke in Laag Zuthem.