Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen?

Digitaal

Geef uw nieuwe adres door aan de gemeente waar u gaat wonen

 • maximaal 4 weken vóór de verhuisdatum
 • binnen 5 dagen na de verhuisdatum

U kunt de verhuizing direct online doorgeven met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl.

Bij het online doorgeven van uw verhuizing wordt er gevraagd om het huur- of koopcontract. U kunt dit doen door een foto van het contract te maken en deze uploaden. Dit bestand mag niet groter zijn dan 5 MB. 

Als u bij dit product bewust onjuiste gegevens invult, pleegt u een overtreding. Voor deze overtreding kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen (art. 4.17 Wet basisregistratie personen).

Bevestiging

U krijgt van ons een bevestiging van uw verhuizing. Geeft u een verhuizing door voor een toekomstige datum? Dan krijgt u kort na de verhuisdatum uw bevestiging.

Bent u langer dan 5 dagen geleden verhuisd? Dan wordt de datum waarop u uw verhuizing indient ook uw verhuisdatum.

De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • ouder, gezaghouder of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • een meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is

Gemeentehuis

Een verhuizing kunt u ook doorgeven aan de balie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden. U kunt hiervoor een afspraak maken. 

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een kopie van uw koop- of huurcontract
 • als u bij iemand gaat wonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner. En een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Openingstijden balie Burgerzaken

In verband met het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar 0572 347 799.