Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen?

Digitaal

Geef uw nieuwe adres door aan de gemeente waar u gaat wonen

 • maximaal 4 weken vóór de verhuisdatum
 • binnen 5 dagen na de verhuisdatum

U kunt de verhuizing direct online doorgeven met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl.

Bij het online doorgeven van uw verhuizing wordt er gevraagd om het huur- of koopcontract. U kunt dit doen door een foto van het contract te maken en deze uploaden. Dit bestand mag niet groter zijn dan 5 MB. 

Als u bij dit product bewust onjuiste gegevens invult, pleegt u een overtreding. Voor deze overtreding kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen (art. 4.17 Wet basisregistratie personen).

Bevestiging

U krijgt van ons een bevestiging van uw verhuizing. Geeft u een verhuizing door voor een toekomstige datum? Dan krijgt u kort na de verhuisdatum uw bevestiging.

Bent u langer dan 5 dagen geleden verhuisd? Dan wordt de datum waarop u uw verhuizing indient ook uw verhuisdatum.

De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • ouder, gezaghouder of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • een meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is

Gemeentehuis

Een verhuizing kunt u ook doorgeven aan de balie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden. U kunt hiervoor een afspraak maken. 

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een kopie van uw koop- of huurcontract
 • als u bij iemand gaat wonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner. En een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Openingstijden balie Burgerzaken

Maandag van 09:00 uur tot 12:00 uur

Dinsdag van 14:00 uur tot 17:00 uur

Woensdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

Donderdag van 14:00 uur tot 17:00 uur

Vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar 0572 347 799.