Adresonderzoek

Iedereen moet bij een gemeente ingeschreven staan op een adres. Dat kan op een woon- of briefadres zijn. Als iemand twijfelt of adresgegevens wel kloppen, dan moet de gemeente een administratief onderzoek starten.
Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet woont? Vraag dan aan de gemeente om een adresonderzoek. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken, kunnen om een onderzoek vragen.

U vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.

De volgende documenten moet u meenemen om een adresonderzoek te starten:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning
  • eventueel de gegevens van de betrokken persoon of personen

Als u bij dit product bewust onjuiste gegevens invult, pleegt u een overtreding. Voor deze overtreding kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen (art. 4.17 Wet basisregistratie personen).