Leerplicht, volledige en kwalificatieplicht

Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind dus bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig. U mag uw kind tot 5 jaar zonder dat te melden thuishouden.

Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.

Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Door de kwalificatieplicht moet een jongere onderwijs blijven volgen. De jongere mag dit wel combineren met werken, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Kijk ook bij Leerplicht, vrijstelling en Leerplicht, bijzonder verlof.

Uw kind is leerplichtig als het tussen de 5 en 16 jaar oud is. Het kind moet minstens 12 volledige schooljaren naar school gaan. Daarna begint de kwalificatieplicht. Volgt uw kind speciaal onderwijs met een uitstroomprofiel werk of dagbesteding? Of volgt uw kind praktijkonderwijs? Dan geldt de kwalificatieplicht niet.

Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook. Asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.