Leerplicht, bijzonder verlof

Beschrijving

Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. Jongeren van 16 en 17 moeten naar school als ze nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben.

U mag bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

  • verhuizing
  • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
  • religieuze feestdag
  • de ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie

Aanvragen

U vraagt het verlof aan bij de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt. Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Voorwaarden

U mag geen bijzonder verlof voor uw leerplichtige kind aanvragen in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Meer informatie