Leerplicht

Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden. De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Jongeren van 16 en 17 jaar moeten naar school als ze nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben.

Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Omdat het dan nog niet leerplichtig is, mag je een kind tot 5 jaar zonder dat te melden thuishouden.

Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, kinderen van asielzoekers en kinderen die illegaal in Nederland zijn, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook.

Is jouw kind of ben jij jonger dan 18 jaar en heb je nog geen vwo-, havo- of mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 (startkwalificatie) gehaald? Dan moet je onderwijs blijven volgen. Je mag dit wel combineren met werken, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Volgt jouw kind of volg jij speciaal onderwijs met een uitstroomprofiel werk of dagbesteding? Of volgt uw kind praktijkonderwijs? Dan geldt de kwalificatieplicht niet.

Je mag bijzonder verlof aanvragen voor jouw kind, voor bijvoorbeeld: 

 • Verhuizing
 • Huwelijk of huwelijksjubileum van directe familie
 • Viering van ambtsjubileum van vader of moeder
 • Religieuze feestdag
 • Als je vanwege je beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunt.

Je mag geen bijzonder verlof voor je kind aanvragen in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Hoe vraag ik bijzonder verlof aan?

Je vraagt het verlof aan bij de school. De school beslist of jouw kind het bijzonder verlof krijgt. Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan vraag je het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Dit kan via leerplicht@raalte.nl

Jouw kind mag een vrijstelling van de leerplicht krijgen. Dit betekent dat je kind niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld:

 • bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid. We hebben dan een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
 • als jouw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland.
 • bij bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in jouw buurt.

Hoe vraag ik vrijstelling van leerplicht aan?

Vraag vrijstelling van de leerplicht samen met de school aan bij de leerplichtambtenaar. Dit kan via leerplicht@raalte.nl of bel 0572-347799

Heeft jouw kind moeite op school en is hij of zij aan het einde van de leerplichtige periode? Vraag dan vervangende leerplicht aan. Dit is een afwijkend programma dat bestaat uit algemeen vormend onderwijs, beroepsgericht onderwijs en praktijktijd. 

De voorwaarden zijn: 

 • Jouw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode (voor zijn of haar 16e jaar).
 • Jouw kind is 14 jaar of ouder. Zit hij of zij niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode? Dan moet je aantonen dat jouw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs aan een school te volgen.

De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. Je kunt dit verlengen als je kind nog geen 16 jaar is. Vraag de vervangende leerplicht dan 8 weken voor het einde van dat jaar opnieuw aan.

Hoe vraag ik vervangende leerplicht aan?

Vraag vervangende leerplicht samen met de school aan bij de leerplichtambtenaar. Als jouw kind dit traject ingaat, schrijf je het kind in bij een instelling waar hij of zij dit aangepaste onderwijs kan volgen.

Samen met jou kijken we naar hoe jij toch je schoolopleiding kan afmaken, naar je talenten, kwaliteiten en kansen. We denken met je mee over wat jij nodig hebt voor een succesvolle toekomst. Ga naar www.lerenwerktwel.nlexterne-link-icoon voor meer informatie.

Heb je een vraag over ondersteuning bij opvoeden en opgroeien of over leerplicht?

Neem dan contact op:

 • Krijg je nog geen ondersteuning? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ga naar www.cjgraalte.nlexterne-link-icoon of bel naar 0572 – 347470.
 • Heb je een vraag over jeugdhulp die je krijgt via de gemeente? Neem dan contact op met team Jeugd. Stuur een mail naar jeugd@raalte.nl of bel naar 0572 -347799.
 • Heb je een vraag over onderwijs of leerplicht? Stuur een mail naar leerplicht@raalte.nl of bel naar 0572-347799.