Omgevingsvisie

Onze leefomgeving

Op weg naar een omgevingsvisie

Afspeelknop video omgevingsvisie

Vorig jaar zijn onze luistervinken op pad geweest om te luisteren naar wat 1100 inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van onze leefomgeving. En daaruit hebben we drie kernopgaven vastgesteld voor onze omgevingsvisie. En daaruit hebben we drie kernopgaven vastgesteld voor onze omgevingsvisie. Nu zijn we samen met 115 visiemakers op zoek naar antwoorden en mogelijke dilemma’s voor onderstaande kernopgaven.

De Kernopgaven

De eerste gaat over het buitengebied. Daar willen we van alles; ruimte voor boeren, ruimte om duurzame energie op te wekken, maar ook ruimte voor toerisme, ondernemen én wonen. En dat brengt een andere dynamiek: hoe gaan we hier mee om?

“Ik wil hier gewoon prettig kunnen blijven wonen!”, dat hoorden we het vaakst. Maar veel wijken zijn al zeker 40 jaar oud. We staan ook voor grote klimaat en energie-uitdagingen. Hoe houden we onze wijken en dorpen toch leefbaar, sociaal sterk en levensloopbestendig?

En het laatste thema zijn de voorzieningen in onze gemeente en de positie in de regio. Wie zijn we en welke kansen willen we benutten als het gaat om leven, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente?

De omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over meer dan alleen de kernopgaven. Ons DNA en het onderdeel ‘hoe doen we het eigenlijk samen?’ zijn ook onderdeel van de visie. De visie is straks de leidraad bij afwegingen in de gemeenteraad, maar helpt ook inwoners bij het ontwikkelen van een initiatief. Meer informatie vindt u op omgevingswet en omgevingsvisie.

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@raalte.nl of 0572 34 7799.