Omgevingsvisie

Onze leefomgeving

Op weg naar een omgevingsvisie

Hoe ziet de horizon van onze gemeente er in 2040 uit? De afgelopen twee jaar zijn we op zoek gegaan naar een antwoord op deze vraag. Eerst door bijna 1200 inwoners te spreken over de vraag: wat vindt u belangrijk voor de toekomst van uw leefomgeving? En vervolgens door deze opbrengst te vertalen in drie kernopgaven en 115 Visiemakers te vragen om per kernopgave een visie te ontwikkelen.

De opbrengst van de Visiemakers vormt nu samen met een beschrijving van het DNA van de gemeente Raalte en een visie op hoe we samen invulling geven aan de leefomgeving onze concept-Omgevingsvisie. We nodigen u van harte uit om deze te bekijken. Ook uw zienswijze op deze visie is welkom.

Afspeelknop video omgevingsvisie