Omgevingsvisie

Onze leefomgeving

Op koers naar omgevingsvisie

In Raalte maken we samen een omgevingsvisie. Na een brede inventarisatie en gesprekken met 1079 inwoners, zijn we klaar om een volgende stap te zetten. Uit alle oogst zijn drie kernopgaven gedefinieerd. We vragen de gemeenteraad nu om deze opgaven te beschouwen en vast te stellen om verder uit te werken in een open proces met inwoners, ondernemers en partners. Zo werken we toe naar een omgevingsvisie die de gemeenteraad in het najaar kan vaststellen.

Het voorstel is de volgende drie kernopgaven vast te stellen als centrale opgaven van de omgevingsvisie:

  1. Hoe geven we vorm en invulling aan de ontwikkelingen in het Buitengebied, zodat het een prettige plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en recreëren? 
  2. Hoe zorgen we dat bestaande wijken en kernen leefbaar en aantrekkelijk blijven?
  3. Hoe creëren we de optimale randvoorwaarden voor wonen, werken, ondernemen en recreëren in Raalte?

Over de omgevingsvisie

De gemeente Raalte bouwt samen met alle inwoners aan een omgevingsvisie voor de nieuwe omgevingswet. Deze visie gaat over hoe wij willen dat onze toekomstige leefomgeving er uit ziet? De visie is straks de leidraad bij afwegingen in de gemeenteraad, maar helpt ook inwoners bij het ontwikkelen van een initiatief.

De visie gaat verder dan alleen de kernopgaven. De visie beantwoord ook de vragen: wat is het DNA van onze gemeenschap? En hoe richten we samen onze leefomgeving in? Wie heeft welke rol daar in?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Zo’n visie maken we in een aantal stappen. In online én offline gesprekken dachten 1079 inwoners na over de toekomst van hun leefomgeving. Hoe vind jij het om hier te wonen en waarom? Wat is je favoriete plek? Welke plek verdient aandacht? Wat zie jij als kans voor de toekomst of waar maak je je zorgen over? Deze gesprekken leverden ontzettend veel waardevolle oogst op. Die oogst is samen met de oogst van vakexperts van de gemeente en partners en de oogst van interviews en een wetenschappelijk beschouwing de basis voor de omgevingsvisie. Want de leefomgeving, die is van ons allemaal.

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@raalte.nl of 0572 34 7799.

We helpen je graag verder of komen bij je langs om samen de vragen te beantwoorden.