Laptopregeling

Wij vinden een laptop een basisvoorziening die in elk huishouden thuishoort. Daarnaast draagt het bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze inwoners.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de laptopregeling kijken wij naar  persoonlijke omstandigheden. Je moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je woont in de gemeente Raalte;
  • je hebt op dit moment en de afgelopen 12 maanden een inkomen op sociaal minimum niveau (maximaal 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm);
  • je hebt niet meer vermogen dan de vermogensgrens algemene bijstand die voor jou geldt.
  • binnen een periode van 48 maanden heb je éénmaal recht op een vergoeding voor één laptop per huishouden;
  • de laptop wordt verstrekt in de vorm van huurkoop waarbij je in 24 maandelijkse termijnen in totaal 33% van de aanschafwaarde terugbetaalt. Betaling per maand € 8,23.

De levering van de laptop vindt plaats op basis van de overeengekomen afspraken tussen de leverancier en de gemeente. Het model laptop en de randvoorwaarden zijn al vastgesteld.

Aanvragen

Wil je in aanmerking komen voor de laptopregeling? Vul dan het Aanvraagformulier laptop regeling 2022 in en stuur dit naar de afdeling Participatie, Antwoordnummer 20, 8100 VB Raalte.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, hoort u binnen acht weken of uw aanvraag is toegewezen.

Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met het sociaal loket.